Jaciment Mas d'en Ramon d'en Bessó

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Patrimoni mundial

Comarca: Conca de Barberà

Municipi: Montblanc

Adreça: Mas d'en Ramon d'en Besso

Descripció:
Es tracta d'un conjunt pictòric format per 22 figures de les quals només es poden identificar 15 en diferents estats de conservació. Es tracta d'un dels conjunts pictòrics més importants de Catalunya. Forma part del conjunt de l'Art Rupestre de l'Arc Mediterrani de la Península Ibèrica, inclòs en l'inventari del Patrimoni Mundial Cultural de la UNESCO l'any 1998.

Tipus monument: Abric amb pintures rupestres.

Estil: Naturalista

Localització: Es troben en el marge esquerre del barranc del Llort, al costat de les runes del Mas d'en Ramon d'en Besso, uns 500 m al NW del Mas d'en Llort.

Descripció:

Les pintures es conserven en una cavitat d'uns 11 m de longitud, 1,75 m de profunditat màxima i més de 2 m d'altura màxima. El sector de paret amb pintures mesura 3,60 m i està orientat al SE. El conjunt pictòric el formen un total de 22 figures de color vermell castany o castanys vermellós de les quals només es poden identificar 15, en diferents estats de conservació: 5 representacions humanes -algunes d'elles clarament arquers-, un recipient, dos bòvids, formes cruciformes, restes i traços de difícil interpretació que S. Vilaseca associava a aus o insectes. Per la temàtica i la morfologia presentada es tracta d'un dels jaciments amb pintures naturalistes d'estil llevantí més interessant de Catalunya. Cal destacar que l'existència d'un bòvid d'estil naturalista en una escena de caça i un altre de possible, ha originat diferents interpretacions ja que aquest animal és molt poc freqüent en aquest tipus de jaciment. Tampoc són molt habituals en l'art llevantí els recipients i les suposades mosques o aus, a les quals encara no s'ha trobat una explicació del tot satisfactòria. Aquest conjunt manté una estreta relació amb altres de la província de Tarragona i el País Valencià, com el conjunt del Mas d'en Llort, el de la Serra de la Pietat i, fins i tot, el del Plovorín (Castelló).

Notes històriques:

Aquest jaciment fou descobert el 1950 per Antonet Odena Ferrer, fill del guarda forestal del refugi del Mas d'en Llort. El mateix any Salvador Vilaseca portà a terme el primer treball de camp, publicant la primera notícia, i poc temps després realitzà un estudi més extens. Encara que les citacions i referències a aquest conjunt rupestre han estat abundants, fins ara l'únic treball monogràfic és el de Vilaseca.

Tipus: Declarat Bé Cultural d'Interès Nacional-Zona Arqueològica

Disposició: Ley 6/85, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Llei 9/93, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català. Patrimoni Mundial. UNESCO, desembre 1998. Núm. Registre Bic: R-I-55-0343.

Titularitat: publica

Estat de conservació: Regular

Ús i funció actual: Jaciment arqueològic