Casa de la Vila de Montbrió del Camp

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Baix Camp

Municipi: Montbrió del Camp

Adreça: Plaça de la Vila, 1

Descripció:
Edifici renaixentista del segle XVII que conserva una torre medieval del segle XIV.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Administratiu. Ajuntament

Estil: Renaixement

Datació: Segle XVII

Localització: Nucli històric Montbrió del Camp

Descripció:

Edifici d'estil renaixentista tot i que conserva una torre medieval. El conjunt és de considerables dimensions i amb una façana principal d'estètica destacable. Consta de planta baixa, pis i golfes. L'amplada de la façana és dividida, visualment, en dos sectors, un a la banda dreta on tots els elements estan agrupats i seriats amb unes distàncies exactes, i un altre a l'esquerra, que es troba apartat de la resta per una major distància entre els elements. A la planta baixa té un seguit d'arcades de mig punt, sostingudes per pilars de secció quadrangular. Al primer pis les finestres són balconeres, amb una decoració arquitectònica (brancals, llindes i frontons) en relleu pla. Al mig dels quatre balcons, que no correspon amb l'eix central de l'edifici, hi ha un rellotge de sol, emmarcat per uns elements fets amb relleu pla com la resta de la decoració arquitectònica. Les golfes són obertes mitjançant un seguit d'arquets de mig punt de petites dimensions.

Notes històriques:

Edifici de cap el 1618 que conserva una torre medieval de cap el segle XIV. A l'interior se n'han fet transformacions.

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovació definitiva comissió urbanisme

Data disposició: 13/10/1982

Publicació: DOGC 15/12/1982

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

RIBAS, M., Història de Montbrió del Camp, Centre d'Estudis Comarcals Josep Iglésies, Reus, 1990-1991.

 

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Equipament municipal

Adreça: Plaça de la Vila, 1

Telèfon: 977 82 60 10 (Ajuntament)

Fax: 977 82 65 02 (Ajuntament)

Lloc web: http://www.montbriocamp.altanet.org/

Adreça electrònica: aj.montbriocamp@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.120826], [1.003427]