Mas del Quet

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Masos

Comarca: Baix Camp

Municipi: Montbrió del Camp

Adreça: Partida de les Hortes

Descripció:
Antic mas del segle XVII situat a l'est del terme municipal, al costat de la riera d'Alforja.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Masia

Estil: Obra popular

Datació: Segle XVII

Localització: A l'est del terme, al costat de la riera d'Alforja

Descripció:

Masia formada per un cos original de planta baixa i dues plantes pis. L'última planta està rematada amb una galeria tapiada de l'època renaixentista. La coberta, de teula àrab, és a dues vessants i amb carener paral·lel a la façana. Les obertures presenten formes diferents i la distribució és del tot irregular. Destaca la finestra del pis superior en forma d'arc de mig punt. En un costat de la façana hi ha un porxo fet d'uralita i suportat per columnes de formigó. Existeix una edificació adossada al mas original que té només planta baixa. Es tracta d'una construcció recent. La coberta té les mateixes característiques que en cos principal. El mas també té una bassa i disposa d'aigua de la mina de l'horta. L'estat de conservació pel que fa a l'exterior és bo i es tracta d'un edifici en ús.

Notes històriques:

La construcció originària, de pedra, maçoneria i maons intercalats, data del segle XVII.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Agropecuari

Adreça: Partida de les Hortes

Telèfon: 977 82 60 10 (Ajuntament)

Fax: 977 82 65 02 (Ajuntament)

Lloc web: http://www.montbriocamp.altanet.org/

Adreça electrònica: aj.montbriocamp@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.120728], [1.022305]