Torre de la Closa

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Torres i muralles

Comarca: Baix Camp

Municipi: Montbrió del Camp

Adreça: Plaça de la Vila

Descripció:
Antiga torre de planta rectangular del segle XIV, pertanyent al recinte fortificat del nucli original de Montbrió, al voltant del carrer de la Closa.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Torre

Estil: Obra popular

Datació: Segle XIV

Localització: Nucli històric de Montbrió, al costa de l'Ajuntament

Descripció:

Torre de 5,40 m d'alçada per 4,60 m d'amplada, amb uns murs de 0,90 m de gruix. S'alça sobre una de les arcades que conformen la façana de l'Ajuntament, coberta amb volta de mig punt i per la qual travessa el carrer de la Closa. La construcció resta integrada a la de l'Ajuntament. Té la part més altra enrrunada, però la façana posterior encara deixa veure el tipus d'aparell que la constituïa, fet amb pedra de tamany irregular i sene escairar, lligada amb morter de calç. A l'alçada del primer pis conserva una finestra, d'arc de mig punt adovellat, brancals també adovellats i ampit de pedra.

Notes històriques:

Torre de defensa medieval que devia formar part del nucli defensiu emmurallat dels segles XIII-XIV.

Tipus: BCIN

Disposició: Decret

Data disposició: 22/04/1949

Publicació: BOE 05/05/1949

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

RIBAS, M., Història de Montbrió del Camp, Centre d'Estudis Comarcals Josep Iglésies, Reus, 1990-1991.

 

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: En desús

Adreça: Plaça de la Vila

Telèfon: 977 82 60 10 (Ajuntament)

Fax: 977 82 65 02 (Ajuntament)

Lloc web: http://www.montbriocamp.altanet.org/

Adreça electrònica: aj.montbriocamp@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.120757], [1.003328]