Castell de Rocamora

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Castells

Comarca: Alt Camp

Municipi: Montferri

Adreça: Per un camí que surt al sud de Montferri i que porta al castell.

Descripció:
Castell de planta irregular situat als afores del nucli urbà de Montferri, damunt d'un petit turó.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Edifici militar. Castell

Datació: Segle XI

Localització: Es troba situat sobre un petit turó.

Descripció:

El castell de Rocamora es troba situat als afores del nucli de Montferri, damunt d'un petit turó. La seva planta és irregular i té coberta de teula a dues vessants, a diferent nivell. La construcció consta de planta baixa, pis i golfes. És un edifici molt modificat en la seva façana principal, que actualment està arrebossada i pintada curosament, i on es disposen les obertures, totes elles d'arc escarser. La resta de l'edifici disposa d'obertures distribuïdes irregularment i el material bàsic de construcció és la pedra vista. Al costat del castell hi ha altres dependències utilitzades com a serveis. El conjunt queda protegit per una tanca.

Notes històriques:

El castell de Rocamora es troba documentat des del segle XI, en una carta de població atorgada per Bonfill Guillem Isarn. Sembla que el castell existia des de feia temps, abans de la data de 14 de desembre de l'any 1072, i es pensa en la possibilitat que el seu origen fos àrab.

Després va passar a dependre de la baronia de Castellvell i l'any 1233 de Santes Creus. En el segle XIV el castell va ser comprat per Arnau de Llobets, senyor del terme de La Figuerola, que el va vendre a Guillem Bembell l'any 1499. Al segle XVI va passar per matrimoni als Rocamora, una rica família provinent de Valls.

Els Rocamora van ser propietaris durant un període molt llarg i el seu nom, lligat al castell, s'ha mantingut fins els nostres dies. L'any 1844 va passar a la família Pagès, que encara el conserva i en l'actualitat està dedicat a la funció de restaurant.

L'actual poble de Montferri abans era conegut amb el nom de Puigtinyós. Montferri fou un llogaret dels voltants de Puigtinyós. En restar agregat a aquest, l'Ajuntament va adoptar aquell nom per considerar-lo més adient i sobretot més significatiu per als veïns. Vora del poble de Montferri, s'escau l'antic castell de Rocamora, transformat en masoveria, i envers migjorn, després de dos kilòmetres de pujada, s'assoleix la Torre de Montferri. 

Hi ha un arxiu notarial que pertanya a la família del castell de Montferri. També hi ha documentació relativa als segles XV, XVI i XVII i altres documents de la família Rocamora.

Tipus: BCIN - Monument històric. 1863-MH

Disposició: Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

Data disposició: 11/10/1993

Publicació: DOGC 1807

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

Els castells catalans, Barcelona: Rafael Dalmau, editor, 1971.

Gran Geografia Comarcal de Catalunya, Barcelona: Fund. Enciclopèdia Catalana, 1982.

Guia de Montferri, Tarragona: Diputació Provincial, 1983.

Catalunya romànica. Vol. XXI. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1995.

 

Accés: Fàcil

Condicions de visita: Concertada

Ús i funció actual: Restaurant

Observacions:

Actualment transformat en un restaurant, té pàgina web d'informació:castellderocamora.lacoctelera.net

Adreça: Per un camí que surt al sud de Montferri i que porta al castell.

Telèfon: 977 620 377 (ajuntament) / 977 620 120 (castell)

Fax: 977 620 792

Lloc web: http://castellderocamora.lacoctelera.net/

Adreça electrònica: castellderocamora@yahoo.es

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.262601], [1.366315]