Església parroquial de Sant Bartomeu

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres religiosos, Esglésies

Comarca: Alt Camp

Municipi: Montferri

Adreça: C/ Major

Descripció:
Església parroquial de nucli urbà de Montferri. És un temple de grans dimensions i planta basilical.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Religiós. Església parroquial.

Estil: Gòtic - Neoclàssic

Datació: Segles XIII - XVIII

Localització: Dins del nucli urbà de Montferri

Descripció:

L'església de Sant Bartomeu es troba situada al centre del poble, al carrer Major. És de grans dimensions i de planta basilical. El seu interior presenta diversitat d'estils a causa de les successives reformes.

Sembla ser que la part de l'església més antiga, relacionada amb l'edifici primitiu del segle XIII, seria la nau esquerra de les dues que té l'edifici, i a l'exterior encara es pot veure un arc de ferradura tapiat. 

Exteriorment l'església presenta dos elements remarcables: la portada de la façana i el campanar. La portada és constituïda per una obertura d'arc escarser resseguida per elements motllurats d'un acurat treball.

La imatge de Sant Bartomeu presideix el conjunt des d'una fornícula, d'arc de mig punt, coronada per motllures amb motius florals. A ambdós costats d'aquesta fornícula hi ha dos elements decoratius situats damunt dels brancals, en els quals apareix l'any 1789.

El campanar, a la dreta, presenta tres cossos, quadra l'inferior i vuitavats els dos superiors.

Notes històriques:

La referència més antiga de la parròquia de Puigtinyós és de l'any 1214, en què Guillema de Castellvell, per remei de la seva ànima, confirmà la donació de béns feta pels seus avantpassats a Santa Maria de Banyeres, que consistiren en el redelme i el braçatge de la parròquia de Sant Bartomeu de Puigtinyós, dins del terme de Castellví de la Marca. Els anys següents és àmpliament documentada. Puigtinyós, dins del bisbat de Barcelona, és una de les parròquies que contribuïren a la dècima papal dels anys 1279 i 1280, amb un total de 38 sous cada any. El 1388 hom demanà llicència al bisbe de Barcelona per canviar l'emplaçament de la matriu, circumstància que desconeixem si es produí.

Com la resta de l'arxiprestat del Vendrell, la parròquia de Sant Bartomeu de Puigtinyós (des del 1917, Montferri) s'integrà a l'arxidiòcesi de Tarragona el 1957.

L'església de Sant Bartomeu es troba documentada des del segle XIII (donació feta per la senyora Guillema de Castellvell el 19 d'abril de 1214). Es va bastir aprofitant les restes d'una construcció anterior, d'inicis del segle XII. La nau esquerra és la part més antiga de l'església. De fet, a aquest període s'atribueix l'arc de ferradura, avui tapat, de la façana sud.

La façana data del segle XVIII, concretament de l'any 1789, d'acord amb la inscripció que hi figura. Pocs anys després, el 1797, es va realitzar el campanar. Hi ha una placa commemorativa d'aquest fet a la façana meridional.

Durant la Guerra Civil es van cremar peces de gran valor artístic.

Tipus: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Data disposició: 08/11/2007

Publicació: DOGC, 5084, 05/03/2008

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

Gran Geografia Comarcal de Catalunya. Barcelona: Fund. Enciclopèdia Catalana, 1982.

Guia de Montferri, Tarragona: Diputació Provincial, 1983.

Accés: Fàcil

Condicions de visita: Concertada

Ús i funció actual: Culte. Parroquia

Observacions:

S'hi celebrem misses els dies festius a les 12:00.

Adreça: C/ Major

Telèfon: 977 620 377 (ajuntament)

Fax: 977 620 792 (ajuntament)

Lloc web: http://www.montferri.altanet.org

Adreça electrònica: aj.montferri@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.265560], [1.365914]