Nucli antic de Montferri

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres històrics

Comarca: Alt Camp

Municipi: Montferri

Adreça: Nucli antic de Montferri

Descripció:
El casc antic de Montferri, d'origen medieval, està situat dins el clos emmurallat.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Conjunt històric

Estil: Obra popular

Datació: Medieval

Localització: A l'interior del nucli urbà.

Descripció:

El nucli més antic de Montferri es troba al voltant de l'església parroquial de Sant Bartomeu, i en són exemple algunes cases, que encara conserven arcs gòtics, com Cal Vidal al carrer Major, i el Forn del Blai, antic forn i ara celler a la plaça Major.

De l'antic recinte emmurallat de la vila, que existeix almenys des del 1256, només en resta un portal dels tres que tenia, el conegut com a Portal del Clos Emmurallat.

El portal, amb una part de muralla restaurada, d'uns 3 metres d'alçada, es troba situat a l'extrem superior del carrer Major. És format per dos arcs i un embigat que sosté un habitatge. L'arc que dóna a la part interior de la vila és de mig punt i l'exterior és d'arc escarser. Les dues façanes han estat modificades i presenten petites obertures d'il·luminació interior. El material de construcció és la pedra arrebossada i pintada, i les bigues que es troben entre els arcs són de fusta.

L'edifici de l'església conserva a la façana del sud un arc de ferradura, tapiat, i del qual tenim ja referències que es remunten al 1214.

Notes històriques:

Des del segle XII el municipi s'anomenava Puigtinyós. L'any 1917 canvià el nom, manllevant-lo de l'antic terme i castell de Montferri.

Malgrat que l'origen de Puigtinyós, com el de Montferri, sigui medieval, només el de Montferri pertany a la romanitat, tal com ho demostren les restes romanes trobades i el topònim Montferri, que indica que s'extreia mineral de ferro del terme.

Apareix el nom per primera vegada l'any 1010, quan Adalbert d'Albinyana en fa donació al monestir de Sant Cugat del Vallès. L'any 1072 es concedeix, per Bonfill Guillem i la seva dona Sicardis, carta de població a favor de Guillem Isarn en la qual consta el castell de Montferri i les cases que li pertanyien.

Referent al terme de Puigtinyós, la primera data és de l'any 1214, quan Guilleuma de Castellvell en fa donació a Alí de Salfores, perquè construeixi molins a la conca del Gaià. Guilleuma de Castellvell fou senyora del terme fins al 1228, que passa al seu fill Guillem de Montcada, el qual morí en la campanya de Mallorca, l'any 1229, deixant Puigtinyós en testament al monestir de Santes Creus, que hagué de fer front durant anys a nombrosos litigis i pagaments a resultes dels testaments poc concrets, també sobre jurisdicció civil i criminal, problemes d'aigües comunals i sobretot s'hagué d'enfrontar al descontentament de la pròpia comunitat de Puigtinyós, completament supeditada al monestir.

Se sap molt poc sobre la participació directa de Puigtinyós en les guerres dels segles posteriors. El que se sap de cert és que, a conseqüència de la Guerra del Francès, la població quedà molt delmada.

Durant la guerra dels set anys, es pronuncià contrari al bàndol carlí, però el seu terme, de geografia trencada, fou refugi i amagatall predilecte dels carlins.

Durant la desamortització de Mendizàbal, l'any 1835-36, se subhastaren per part de l'Estat les finques pertanyents al monestir i es formà dins el terme la gran hisenda del castell de Montferri, amb el nom del castell de Rocamora. La resta de propietats va ser adquirida per petits i mitjans propietaris.

Tipus: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Data disposició: 08/11/2007

Publicació: DOGC, 5084, 05/03/2008

Titularitat: publica

Estat de conservació: Regular

Bibliografia:

Gran Geografia Comarcal de Catalunya, Barcelona: Fund. Enciclopèdia Catalana, 1982.

Guia de Montferri, Tarragona: Diputació Provincial, 1983.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Centre urbà

Adreça: Nucli antic de Montferri

Telèfon: 977 620 377 (ajuntament)

Fax: 977 620 792 (ajuntament)

Lloc web: http://www.montferri.altanet.org

Adreça electrònica: aj.montferri@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.265298], [1.366657]