Rectoria / L'Abadia de Montferri

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Altres llocs d'interès

Comarca: Alt Camp

Municipi: Montferri

Adreça: C/ Major, 41

Descripció:
Es tracta de la casa rectoral de la parròquia de Sant Bartomeu de Montferri, un edifici de planta rectangular i coberta a dues vessants.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Rectoria

Estil: Obra popular

Datació: Segle XV

Localització: Dins del nucli urbà de Montferri, al costat de l'esglèsia parroquial de Sant Bartomeu.

Descripció:

La rectoria es troba situada al carrer Major, formant una petita plaça amb una de les seves façanes. És de planta rectangular i té coberta de teula a dues vessants, perpendiculars a la línia de façana.

L'edifici consta de planta baixa, pis i golfes, expressants en la façana principal per obertures simètriques, actualment modificades a la part baixa.

Del conjunt són remarcables la porta d'accés, amb brancals de pedra, i les obertures de les golfes, d'arc de mig punt, disposades en tres grups de dos.

L'edifici es troba arrebossat i pintat.

Notes històriques:

La casa rectoral de la parròquia de Sant Bartomeu de Montferri es troba a la plaça Major del poble, al costat de l'església. Ha rebut tradicionalment el nom de L'Abadia.

L'edifici apareix documentat per primera vegada el segle XV, tot i que és possible que el seu origen dati d'època anterior.

Tipus: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Data disposició: 08/11/2007

Publicació: DOGC, 5084, 05/03/2008

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

Guia de Montferri, Tarragona: Diputació Provincial, 1983.

Catalunya Romànica, Vol. XXI. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1995.

Accés: Fàcil

Condicions de visita: Concertada

Ús i funció actual: Rectoria

Adreça: C/ Major, 41

Telèfon: 977 620 377 (ajuntament)

Fax: 977 620 792 (ajuntament)

Lloc web: http://www.montferri.altanet.org

Adreça electrònica: aj.montferri@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.265395], [1.366071]