Torre de Montferri

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Torres i muralles

Comarca: Alt Camp

Municipi: Montferri

Adreça: Al cim de la Tossa Grossa

Descripció:
També coneguda com a Torre del Moro, és una torre de guaita de planta ovalada a la part exterior i circular a la part interior.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Edifici militar. Torre de guaita

Estil: Obra popular

Datació: Segle XI

Localització: Situada al cim de la carena de la Tossa Grossa, al sud del nucli urbà de Montferri.

Descripció:

La torre del Moro es troba enlairada dalt del cim de Tossagrossa, a 386 metres d'altitud.

Torre datada entorn a l'any 1000. És de planta lleugeramenyt elíptica, oblonga amb els dos extrems arrodonits, pel que fa a l'exterior, mentre que per la part interna és circular.

A l'interior té una longitud de 290 cm i una amplada màxima de 165 cm. La seva alçada conservada és d'uns 8 m. El gruix dels murs és d'1'30 metres.

Actualment és d'un sol pis cobert per un terrat. El trespol és una volta que no arriba a ser de mig canó i es troba ornamentada amb un dibuix d'encofrat de canya. Hi ha una petita obertura que comunica amb el terrat, on encara es poden veure diverses troneres i les restes del que podia haver estat una porta per on s'accedia a la torre. A la base hi ha dues grans obertures.

Originàriament, devia tenir uns deu metres més d'alçada. Va ser restaurada amb subvenció de la Diputació el 1991.

Notes històriques:

La denominació de torre del Moro és donada pels habitants de Montferri, mentre que els de les viles properes la coneixen amb el nom de torre de Montferri.

Segons E. Liaño, es tracta d'una torre cristiana i el seu origen i el d'altres erigides en aquesta zona, es relaciona amb el procés de recuperació del territori ocupat pels musulmans. Podria haver estat una torre de guaita del castell de Castellví de la Marca.

Del Munt Ferriolum; hi ha esment l'any 1010, posteriorment anomenat Monte Ferreo, l'any 1059. El topònim Montferri va passar a denominar a partir del 1917 el poble de Puigtinyós. En el domini de Puigtinyós, s'observa el llinatge dels Castellvell-Montcada, i després del 1233 i per donació de la vídua Garsenda i del fill Gastó de Montcada a favor del monestir de Santes Creus, la presència d'aquest monestir. Vora del poble de Montferri s'escau l'antic castell de Rocamora, transformat en masoveria, i envers migjorn, després de dos quilòmetres de pujada, s'assoleix la Torre de Montferri, sobre l'atalia que domina la costa que va de Salou al Vendrell, el Camp de Tarragona i la línea de muntanyes del Montmell, Montagut, Serra Carbonera i Carena de Prades fins a la mar. 

Tipus: BCIN - Monument històric. 1682-MH

Disposició: Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

Data disposició: 11/10/1993

Publicació: DOGC 1807

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

ROIG I FONT, J. Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya. Barcelona: Centre Excursionista de Catalunya, 1919.

Torres medievals en la desembocadura del Gaià. Estudis Altafullencs. Altafulla: el Centre, 1979. 3.

DE FLUVIÀ I ESCORSA. Castellgalí. Els castells catalans. Barcelona: R. Dalmau, 1971. V. 623-631.

Gran Geografia Comarcal de Catalunya, Barcelona: Fund. Enciclopèdia Catalana.

Guia de Montferri, Tarragona: Diputació Provincial, 1983.

Catalunya Romànica, Vol. XXI.  Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1995.

Accés: Regular

Condicions de visita: A l'aire lliure

Ús i funció actual: En desús

Adreça: Al cim de la Tossa Grossa

Telèfon: 977 620 377 (ajuntament)

Fax: 977 620 792 (ajuntament)

Lloc web: http://www.montferri.altanet.org

Adreça electrònica: aj.montferri@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.251518], [1.367315]