Ermita Vella de Santa Magdalena del Mucoró

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres religiosos, Ermites

Comarca: Ribera d'Ebre

Municipi: Móra d'Ebre

Adreça: Als peus del pic de Santa Magdalena, a uns 7 quilòmetres de Móra d'Ebre, a prop de la N-430

Descripció:
Ermita construïda cap al segle XIII però que restà abandonada al segle XVIII. Recentment s'hi han desenvolupat tasques de conservació.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Edifici religiós. Ermita

Estil: Obra popular

Datació: Segle XIII - Segle XX

Localització: Molt a prop de la carretera N-430 a uns 7 quilòmetres a l'oest de Móra d'Ebre

Descripció:

L'ermita de Santa Magdalena és un temple rehabilitat d'una sola nau de planta rectangular amb una capçalera carrada orientada a llevant. La nau conserva quatre arcs de diafragma del temple original i l'arrencament d'un cinquè. Els arcs sostenen la coberta de dos vessants de fusta, que juntament amb l'alçat dels murs perimetrals ha estat recentment restituït. L'altar i el paviment de l'interior, fet de rajola també són de nova factura. El portal principal d'accés, segurament restituït, és de mig d'arc de mig punt bastit amb lloses disposades a sardinell. Un gran finestral obert al mur occidental de la nau, construït recentment, és d'arc rebaixat bastit en pedra. L'obra original encara s'observa a la part inferior dels paraments de l'edifici és feta de lloses i pedra desbastada lligada amb morter de calç i en disposició irregular. 

 

Notes històriques:

La primera notícia que es té d'aquest indret data del 1153 quan Ramon Berenguer IV en donà els drets a l'ordre del Temple juntament amb el castell de Miravet. Un segle més tard, el 1252 Alamanda d'Entença cedí el lloc de Sta. Magdalena de Mucoró al mestre i frares de la Santíssima Trinitat quan es construí el primer temple. Però malgrat l'establiment de la comunitat trinitària, el lloc encara pertanyia als templers. Al 1505 hi vivia un anacoreta anomenat Gabriel Pellicer i al 1598 la comunitat de la Trinitat vengué el lloc a Guillem Montagut. Al segle XVIII el lloc estava abandonat fet que va provocar que al 1743 hi hagués una donació testamentària per sufragar la construcció d'un nou temple al peu de la muntanya. La torre de guaita que hi havia al seu costat va ser destruïda al segle XX per construir-hi una emissora de repetició de Ràdio Móra la Nova. Recentment, l'Associació Ràdio Móra d'Ebre ha dut a terme tasques de consolidació de les restes de l'ermita.

Tipus: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Data disposició: 01/06/2005

Publicació: DOGC 30/09/2006

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

FUGUET I SANS, J. Templers i Hospitalers. II Guia de les Terres de l'Ebre i dels castells templers del Baix Maestrat. Barcelona. Rafael Dalmau Editor, 1998.

GAVÍN I BARCELÓ, J. M. Inventari d'esglésies. Barcelona. Artestudi edicions, Abril de 1983.

 

Accés: Regular

Condicions de visita: Lliure des de l'exterior

Ús i funció actual: Edifici religiós. Ermita

Adreça: Als peus del pic de Santa Magdalena, a uns 7 quilòmetres de Móra d'Ebre, a prop de la N-430

Telèfon: 977 400 012

Fax: 977 400 955

Lloc web: http://www.moradebre.cat

Adreça electrònica: informació@moradebre.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.101753], [0.568446]