Conjunt Històric de Móra la Nova

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres històrics

Comarca: Ribera d'Ebre

Municipi: Móra la Nova

Adreça: Plaça de la Verdura i voltants

Descripció:
El conjunt històric de Móra la Nova és de creació recent, en relació a altres poblacions de la comarca, que com la veïna Móra d'Ebre tenen uns orígens medievals. Móra la Nova va ser creada vora el riu Ebre després de la Guerra de Successió i el Decret de Nova Planta, a inicis del segle XVIII.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Conjunt històric

Estil: Obra popular

Datació: Segles XVIII-XIX

Localització: En l'extrem occidental de l'actual nucli de Móra la Nova. Definit pels carrers de la Unió, Prim, de l'Hostal i Sant Josep.

Descripció:

El nucli primitiu de la vila presenta una planta allargassada, amb la plaça de la Verdura situada al centre de l'entramat. Està format per un seguit de carrers estrets i de traçat rectilini, exceptuant la Travessera i el carrer de la Unió. Predominen les construccions unifamiliars de planta rectangular, distribuïts en planta baixa amb un o dos pisos i golfes. Aquests edificis presenten portes i finestrals principalment rectangulars, de llinda, tot i que trobem alguns portals d'arc rebaixat i de mig punt. Als pisos abunden els balcons exempts, amb baranes de ferro i llosanes motllurades. En origen, les construccions solien ser de fang i argila, amb poca pedra i bigues de fusta. Actualment molts d'aquests edificis han estat rehabilitats i presenten els paraments arrebossats i pintats. Entre les construccions més destacables cal destacar el Mas de la Coixa, una de les construccions més antigues de la vila que data possiblement del segle XVIII, i l'església de la Mare de Déu del Remei, construïda després de la guerra civil donat que l'antiga fou destruïda durant el conflicte.

Notes històriques:

La vila de Móra la Nova és emplaçada a la riba oriental de l'Ebre, a un 30 metres d'alçada en una plana al·luvial del riu. Antigament era anomenat com els Masos de Móra i havia format part del terme del castell de Móra que fou dels Entença i formà part del comtat de Prades. La creació de Móra la Nova data del segle XVIII, essent immediata a la Guerra de Successió i el Tractat de Nova Planta del 1716. La primera dada sobre la seva població data del 1718, quan hi trobem 126 veïns. Inicialment els Masos de Móra o Móra la Nova era depenent de Móra d’Ebre, situada a l’altre costat del riu i depenent del corregiment de Tortosa, però que patien una doble càrrega fiscal, ja que en trobar-se a l’altre costat de l’Ebre pertanyien al corregiment de Tarragona. Aquest fet degué influir en gran mesura en les reclamacions segregacionistes de Móra la Nova, que inicià l’expedient de segregació el 1815, culminant el 1830 quan el rei Ferran VII li concedí la Carta de Població. En aquests moments, segons el cens del 1818, la població de Móra la Nova era de 562 veïns i tenia registrats 345 edificis, i un segle després de 1.855.

A finals del segle XIX el gran revulsiu per a Móra la Nova fou la construcció del ferrocarril, el traçat del qual va incloure la localitat, en gran part per intercessió del prestigiós advocat local Joaquim Nolla. L’obra del ferrocarril es va realitzar entre el 1884 i 1891, i va suposar un incentiu per a l’increment demogràfic i econòmic de Móra la Nova, frenat per la Guerra Civil.

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

CARRERAS I MARTÍ, J. [coord.]. Gran enciclopèdia catalana. Barcelona: Enciclopèdia Catalana S. A., 2006.

PERPINYÀ I CASTELLÀ, LL. El Territori de Móra la Nova. Móra la Nova: Ajuntament de Móra la Nova, 1989.

PERPINYÀ I CASTELLÀ, LL. Petita història de Móra la Nova. Móra la Nova: Ajuntament de Móra la Nova, 1987.  

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Conjunt urbanístic

Adreça: Plaça de la Verdura i voltants

Telèfon: 977 400 347 Ajuntament

Fax: 977 414 274 Ajuntament

Lloc web: http://www.moralanova.cat/

Adreça electrònica: aj.moralanova@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.099617], [0.647615]