Església Parroquial de Nostra Senyora del Remei

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres religiosos, Esglésies

Comarca: Ribera d'Ebre

Municipi: Móra la Nova

Adreça: Passeig Mossèn Joan, 3

Descripció:
L'actual església parroquial de Móra la Nova és una construcció contemporània que es va edificar sobre les restes de l'antiga, destruïda durant la Guerra Civil. Per aquest motiu també se la coneix com església nova.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Religiós. Església.

Estil: Monumentalisme Academicista.

Datació: 1954-1955

Localització: Centre de la vila, a la cantonada de la plaça de l'Església amb el passeig Mossèn Joan.

Descripció:

L’església és una edificació de tres naus, amb la central més elevada, i rematada per un amb absis semicircular. La nau central està coberta per un sostre pla dividit en cassetons decorats. Les naus laterals estan cobertes per voltes de canó amb llunetes, i s'obren a la nau central mitjançant arcs de mig punt sostinguts per columnes cilíndriques amb capitells d'estil corinti. L'absis presenta una volta semicircular, amb l'arc triomfal sostingut damunt pilastres quadrades amb les impostes motllurades, que enllacen amb una cornisa que recorre la conca absidal. Al seu costat hi trobem la sagristia, i als peus del temple hi ha el cor, de molta alçada i sostingut per una volta rebaixada. La il·luminació del temple es fa mitjançant finestrals de mig punt situats a la part superior dels arcs formers que s'obren a la nau central. La façana principal presenta un portal d'accés rectangular emmarcat per dues pilastres que sostenen un entaulament motllurat, damunt del qual hi ha un timpà semicircular amb la imatge de la verge del Remei. Damunt seu hi ha tres finestrals allargats de mig punt amb gelosia. El parament està coronat per un frontó triangular motllurat amb una creu central.

El campanar està situat en el costat nord, i és una construcció de planta quadrada amb coberta a quatre vessants i dues filades superposades per cara, formades per tres obertures d'arc de mig punt cada una. La construcció està arrebossada i pintada, i el seu interior està decorat per diverses pintures murals. Pel costat est se li adossa un edifici destinat a les dependències parroquials.

Notes històriques:

L'església nova, consagrada a la Mare de Déu del Remei, fou bastida amb la col·laboració de tot el poble entre el 1954 i el 1955, donat que l'antiga església parroquial fou destruïda durant la Guerra Civil Espanyola de 1936-39.

Titularitat: altres

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Culte. Parròquia.

Adreça: Passeig Mossèn Joan, 3

Telèfon: 977 400 347 Ajuntament

Fax: 977 414 274 Ajuntament

Lloc web: http://www.moralanova.cat/

Adreça electrònica: aj.moralanova@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.099818], [0.651163]