Estació de Móra la Nova

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Arquitectura industrial, Estacions de ferrocarrils

Comarca: Ribera d'Ebre

Municipi: Móra la Nova

Adreça: Avinguda de l'Estació

Descripció:
Aquesta estació forma part del tram de ferrocarril Móra la Nova-Reus, finalitzat el 1891. Era una estació de primera en aquesta línia, que comptava amb dipòsit per a màquines de vapor, taller i altres infraestructures.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Estació ferroviària.

Estil: Eclecticisme.

Datació: 1884-1891

Localització: Situada al nord del nucli urbà de la població de Móra la Nova, a l'avinguda de l'Estació.

Descripció:

Gran edifici aïllat de planta rectangular, format per un cos central més alt, de tres pisos, i dos a costat i costat de dues alçades. El cos central presenta la coberta de teula de quatre vessants i està distribuït en planta baixa, pis i golfes, mentre que els dos cossos laterals presenten les cobertes de teula de tres vessants i consten de planta baixa i pis. En general, totes les obertures són rectangulars i amb els emmarcaments motllurats i emblanquinats. Les dels cossos laterals presenten guardapols superior i ampits sostinguts per petites mènsules. Les del cos central, en canvi, presenten les llindes decorades amb formes triangulars o romboïdals. En general, unes grans cornises motllurades marquen la divisòria entre els diferents pisos incloent els coronaments, que també presenten petits plafons triangulars decorats, a mode d'espadanyes. Cal destacar el porxo de ferro adossat a la façana encarada a les andanes de l'estació i un edifici annex de menors dimensions, format també per tres cossos adossats, amb les cobertes planes i de dos vessants i organitzat en una sola planta. 

Notes històriques:

La via fèrria de Móra la Nova a Reus es va construir en 7 anys, i s'acabà l'1 d'abril de 1891. Era estació de primera categoria, sent la més important de les cinc de la Ribera d'Ebre entre Reus i Saragossa. Disposava de dipòsit de màquines de vapor, taller de reparació, moll, etc. Hi havia 30 màquines de tren amb dos maquinistes per cada una, més la reserva, amb un total de 1500 empleats en actiu. Abans de l'electrificació entraven a Móra la Nova 3 milions de pessetes diàriament. Gràcies a l'estació, Móra la Nova va passar d'una població de 500 habitants a 3.210. L'any 1975 es va tancar el dipòsit i taller de reparació de locomotores a vapor i posteriorment l'any 1983 el complex fou enderrocat en part. Del conjunt cal destacar l'antiga torre d'enclavaments de control de tota l'estació situada a l'andana principal, que va ser la primera torre d'enclavaments electromecànics d'Europa, creada l'any 1928. 

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Estació de ferrocarril museïtzada

Observacions:

Actualment tot el conjunt es troba rehabilitat. Existeix la Fundació per a la Preservació del Patrimoni Ferroviari Industrial de Móra la Nova (FPPFI) que té com a objectius rehabilitar la torre i recuperar part de l'antic dipòsit de locomotores de vapor com a museu ferroviari, que a més també comptarà amb locomotores i cotxes de viatgers en actiu per a realitzar trens històrics per la línia. 

Adreça: Avinguda de l'Estació

Telèfon: 977 400 347 Ajuntament

Fax: 977 414 274 Ajuntament

Lloc web: http://www.moralanova.cat/

Adreça electrònica: aj.moralanova@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.105280], [0.655367]