Mas del Milionari (Hostalet de Perit)

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Masos

Comarca: Ribera d'Ebre

Municipi: Móra la Nova

Adreça: Paratge de los Plans.

Descripció:
Masia formada per dos cossos arquitectònics units per un pati tancat, que es va construir als afores de Móra la Nova a inicis del segle XIX. La construcció, en maçoneria arrebossada, es caracteritza per tenir les portes i finestres emmarcades per obra vista decorativa de maons, o bé arrebossat imitant blocs de pedra tallada.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Residencial. Masia.

Estil: Obra popular.

Datació: 1909

Localització: Es situat sortint del nucli de Móra la Nova, en direcció est, a uns 2,6 km, en la partida de los Plans, al costat del canal del Pantà.

Descripció:

Mas de planta rectangular format per dos cossos aïllats, units per un pati delimitat per una tanca, creant així un recinte clos. L'edifici principal presenta una coberta de dos vessants de teula i està distribuït en planta baixa i pis, amb un terrat situat a la part central de la coberta i una estructura rectangular bastida en maons, corresponent a la caixa d'escala utilitzada per accedir-hi. El portal d'accés a l'interior és d'arc rebaixat bastit amb maons disposats a mode de dovelles. La resta d'obertures de l'edifici són rectangulars, bastides en maons o bé amb els emmarcaments en relleu arrebossats. A l'interior es conserven sostres embigats de fusta i un pou, així com obertures internes de mig punt. L'altre edifici, de planta baixa i coberta de teules a dues vessants, correspon a la pallissa, i té l’accés a l'interior del pati. S'hi accedeix mitjançant un gran portal d'arc rebaixat bastit en maons, i a la clau, feta en pedra, trobem la inscripció: “AÑO 1909”. Davant d'aquest portal hi ha un edifici aïllat de planta rectangular, amb la coberta d'un sol vessant i una sola planta. Presenta una porta d'accés rectangular amb llinda de fusta, i es va construir amb pedra lligada amb morter. L'edifici principal presenta la planta baixa bastida en pedra i arrebossada, mentre que el pis és bastit en terra i pedra.

Notes històriques:

La seva datació es basa en la presència d’una inscripció, situada en una de les portes d’accés a un dels edificis secundaris del mas: “AÑO 1909”. Per aquest motiu no es pot assegurar que sigui la data inicial de construcció de l’edifici principal.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Masia

Adreça: Paratge de los Plans.

Telèfon: 977 400 347 Ajuntament

Fax: 977 414 274 Ajuntament

Lloc web: http://www.moralanova.cat/

Adreça electrònica: aj.moralanova@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.103638], [0.685534]