Casal dels Montoliu o Castell del Morell

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Tarragonès

Municipi: Morell, El

Adreça: Plaça de l'Era del Castell.

Descripció:
El primer castell es degué construir a la fi del segle XII i al seu voltant van anar sorgint les primeres cases. L'actual edifici correspon a una edificació de nova planta de finals del segle XVIII, que es va fer més al sud del lloc original.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil-militar. Casa-castell

Estil: Barroc

Datació: Segle XVIII

Localització: Nucli històric

Descripció:

El castell del Morell, o casal dels Montoliu, és un gran edifici de planta rectangular, que segueix la característica estructura de planta baixa, pis noble i golfes. La façana principal presenta un arc escarser en l'eix central flanquejat per una finestreta a cada costat. Per sobre, seguint aquest triple eix trobem tres balcons, coronats en el pis de les golfes per segles finestretes quadrades. Cal destacar que la façana està decorada amb uns destacables esgrafiats neoclàssics, emmarcant les diferents obertures seguint motius vegetals, i amb quadres també emmarcats en motius vegetals amb representacions figurades.

L'interior també conserva cambres i sales, de la planta noble, amb decoració de pintures al fresc de temàtica vegetal.

Notes històriques:

L'origen del castell l'hem de situar a finals del segle XII, en relació a la repoblació encapçalada per Berenguer dels Prats i la seva muller Dolça. Aquest edifici, a mitjans del segle XVIII, es trobava en ruïnes, i el 1769, després d'un plet centenari, Plàcid de Montoliu pren possessió de la senyoria del Morell i mana derruir-lo. El 1778 la vídua de Pere de Montoliu, Maria Josepa de Bru i Descatllar, pacta amb el mestre de cases Carles Morera la construcció d'una nova casa-castell, que es va desplaçar al sud de l'antic edifici. Les obres es van acabar el 1781, i el 1794 es va fer una ampliació.

Tipus: BCIN, Monument històric. R-I-51-6655

Disposició: Decret

Data disposició: 22/04/1949

Publicació: BOE 05/05/1949

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

Bultó, J. 2007: El Morell. Un poble una història, Valls.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Ajuntament

Adreça: Plaça de l'Era del Castell.

Telèfon: 977 840 617 (Ajuntament del Morell)

Fax: 977 84 20 56 (Ajuntament del Morell)

Lloc web: http://www.morell.cat/llocsdinteres/index.php

Adreça electrònica: ajmorell@morell.altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.192131], [1.208542]