Granja de Codony

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Masos

Comarca: Tarragonès

Municipi: Morell, El

Adreça: Partida de la Granja, en la confluència del riu Glorieta i el Francolí

Descripció:
La Granja dels Frares o del Codony és un antic centre productiu dels monjos cistercencs de Santes Creus, fundat en el segle XII al terme del Codony.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Religiós. Granja monacal

Estil: Obra popular

Datació: Segles XII-XIV

Localització: Partida de la Granja, al costat de la Font del Glorieta

Descripció:

Actualment tots els edificis que integraven el caseriu de la granja del Codony es troben en estat de ruïnes o semi-ruïnes. Un dels que s'ha conservat millor ha estat l'església, que fa pocs anys va ser objecte de restauració. A la resta del conjunt s'estant duent a terme, des del 2005, diverses excavcions amb suport municipal, juntament amb camps de treball arqueològics, que pretenen definir l'estat de conservació del conjunt, per tal d'ampliar el coneixement sobre aquesta granja monacal, recuperar les restes conservades i determinar les possibilitats museístiques i pedagògiques de la Granja.

Les evidències conservades defineixen un destacat conjunt d'edificiacions, obrades en maçoneria i que, en molts llocs, conserven portes d'arcs ogivals fets amb carreus, així com portals de llinda amb els marcs de pedra treballada. En alguns casos les parets s'alcen diversos pisos d'alçada, combinant la maçoneria amb els murs de tàpia, i evidenciant diverses reformes.

Cal destacar que la Granja dels Frares fou una de les granges més importants del monestir de Santes Creus, tant pel volum de territori sota el seu control com per la producció agrícola que se'n treia, i també per la importància els seus molins.

Cal destacar que, a partir de finals del segle XIV, es va començar una política d'arrendament de la granja a famílies de pagesos, que amb major o menor densitat van ocupar aquest espai fins entrat el segle XX.

Notes històriques:

La cronologia de la Granja no es pot establir definitivament perquè va tenir moltes transformacions, com es pot veure observant l'estructura dels edificis. De fet, fins el segle passat havia pertangut a Vilallonga. En el moment en què passà a el Morell tenia 175 habitants. Morera ja cità l'alou de la Granja de Santes Creus com a part integrant del Codony.

El monestir de Santes Creus va fruir d'un important domini territorial sobre el Codony i fou incorporat al monestir l'any 1160 per donació de Ramon Berenguer. L'any 1396 el monestir va arrendar la granja a sis famílies de pagesos conversos. Durant el trienni liberal, l'any 1821 la Granja fou subhastada per l'estat, deixant de ser propietat de Santes Creus, però l'any 1823 li foren restituïts els drets. Finalment, el monestir va perdre la propietat amb la desamortizació de Mendizábal, l'any 1841.

Titularitat: publica

Estat de conservació: Mitjà-dolent

Bibliografia:

CORTIELLA, F. 1986: Història de la Pobla de Mafumet, Pobla de Mafumet.

BULTÓ, J. 2007: El Morell, un poble una història, Valls.

FORT, E. 1972: El Senyoriu de Santes Creus, Fundació Salvador Vives Casajuana, Barcelona.

TORRELL, N. 1993: "La recuperació de la Granja dels Frares" a Ressò, núm. 4, 2a època.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Espai públic

Observacions:

El 2005 es va posar en marxa un projecte d'excavació i documentació arqueològica, dins del Projecte d'intervenció integral a la Granja dels Frares de Santes Creus, per tal de recuperar aquest important assentament.

Adreça: Partida de la Granja, en la confluència del riu Glorieta i el Francolí

Telèfon: 977 840 617 (ajuntament del Morell)

Fax: 977 84 20 56 (ajuntament del Morell)

Lloc web: http://www.morell.cat

Adreça electrònica: ajmorell@morell.altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.210528], [1.229530]