Abric Barranc de l'Àguila I

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Zones arqueològiques, Prehistòric

Comarca: Priorat

Municipi: Morera de Montsant, La

Adreça: Sota del Pla de l'Àngel, al costat del barranc de l'Àliga

Descripció:
El jaciment de l'abric barranc de l'Àguila I conserva fins a vuit figures d'estil naturista-estilitzat que es troben en procés d'inscripció al registre de BCINS i a l'expedient d'ampliació ARAMPI que s'ha de presentar a l'UNESCO.

Tipus monument: Abric amb pintures rupestres.

Estil: Naturalista-estilitzat.

Datació: Neolític

Localització: El jaciment està situat a 2Km de la Cartoixa d'Escala Dei.

Descripció:

El mural pintat està dividit en tres àrees i comença a uns 7m de l'extrem esquerra de l'abric. Les pintures presenten un total de vuit figures d'estil naturalista-estilitzat i es situen en una zona protegida per una visera. La primera àrea ocupa uns 60cm i ens mostra 5 figures. La primera figura és un caprí orientat a l'esquerra amb una posició que vol simular un petit moviment. Aquest presenta una cornamenta proporcionada en relació al seu cos. Podem observar unes petites orelles i unes extremitats inferiors primes però proporcionades. El seu estat de conservació és bo, encara que ha perdut el pigment a la part central del seu cos. La segona figura ens mostra un caprí estilitzat que ha perdut tota la part posterior. Només s'observen dues grans banyes i les extremitats anteriors. El seu estat de conservació és dolent. La tercera figura presenta un caprí orientat a l'esquerra. La seva posició és de salt, cornamenta està proporcionada i les orelles són petites. El seu coll és allargat i té la creu marcada, i podem observar una petita cua. L'estat de conservació és bo, encara que manquen part les extremitats. La quarta figura està sota del grup de caprins amb la morfologia d'una extremitat animal, avui en dia, perdut. La cinquena figura és de difícil interpretació però podria correspondre a un motiu esquemàtic amb mal estat de conservació.

La segona àrea, a un metre de l'àrea anterior, trobem una única figura que representaria un caprí orientat cap a l'esquerra amb grans banyes i cos rectangular. Només conserva les extremitats inferiors. L'estat de conservació és dolent.

La tercera àrea, a un metre, ens mostra dues figures. Una podria representar un quadrúpede amb unes orelles que fan pensar en un cànid. Presenta un morro llarg, cos rectangular i cames curtes. Un traç posterior, podria representar la cua. L'estat de conservació és molt dolenta. I l'altra, presenta restes d'un pigment que podrien representar una figura animal.

Les figures primera, tercera i quarta de la primera àrea semblen formar una única composició, d'estil clàssic naturalista, formant part d'una escena de pastura o més complexa. La segona figura de l'àrea primera i primera de la segona àrea, de color vermellós més clar, podria correspondre a una escena similar a l'anterior.

 

Notes històriques:

Els escaladors i estudiosos Juan Antoni Serrano i Laura Martínez són els descobridors d'aquestes pintures.

Tipus: Bé Cultural d'Interès Nacional-Zona Arqueològica.

Disposició: Ley 6/85, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Llei 9/93, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català. Patrimoni Mundial. UNESCO, desembre 1998.

Data disposició: 25/06/1985.

Publicació: DOGC 1807 d'11/10/1993 i BOE 29/06/1985.

Titularitat: publica

Estat de conservació: Regular.

Bibliografia:

ALMAGRO, M.A.:El covacho con pinturas rupestres de Cogul (Lérida). Lleida. Institut d'Estudis Ilerdencs. 1952.

CABRÉ, J. El arte rupestre en España. A:Memoria nº 1 de la Comisión de investigaciones paleontológicas i prehistóricas . Madrid .1915, p.170-179 .

VIÑAS, R. [et al.] . Nous conjunts de pintures rupestres a les Muntanyes de Prades i el Montsant. Abrics del Grau dels Masets III i Escaladei (Cornudella i la Morera de Montsant, Tarragona). A:Aplec de Treballs. Montblanc. 2007, p.23-30.

SARRIÀ BOSCOVICH, ELISA. Memòria documentació pintures rupestres de la Serra de Llaberia. Grup de pintures Morera del Montsant, Tarragona (Escala-Dei I). Febrer 2009.

Accés: Difícil

Ús i funció actual: Jaciment arqueològic.

Observacions:

El jaciment ha passat per un procés de documentació exhaustiva de protecció i conservació i per fornir l'expedient per a la seva inscripció al registre de BCINS i a l'expedient d'ampliació ARAMPI que s'ha de presentar a la UNESCO.

També es conegut amb el nom de Escala Dei I.

Adreça: Sota del Pla de l'Àngel, al costat del barranc de l'Àliga

Fax: 977 827 112 Ajuntament

Lloc web: http://invarque.cultura.gencat.cat/FitxaGeneral?index=0&consulta=MSUxK0FicmljIGRlIGwnw4BndWlsYSBJJTIrLTEl&codi=19439

Adreça electrònica: aj.morera@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.251942], [0.786283]