Abric Barranc de l'Àguila II

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Zones arqueològiques, Prehistòric

Comarca: Priorat

Municipi: Morera de Montsant, La

Adreça: Barranc del Poüents

Descripció:
El jaciment de l'abric de l'Aguila II conserva fragments de pintures d'estil naturalista-estilitzat que es troben en procés d'inscripció al registre de BCIN i a l'expedient d'ampliació ARAMPI que s'ha de presentar a l'UNESCO.

Tipus monument: Abric amb pintures rupestres.

Estil: Representacions d'estil naturalista-estilitzat.

Datació: Neolític

Localització: El jaciment es troba situat a uns 2km de la Cartoixa d'Escala Dei.

Descripció:

Actualment, el jaciment, només conserva 50cm de pintures que es troben protegides per una petita visera d'uns 2m. Aquestes pintures presenten dos estils diferenciats. Al grup més antic s'observa una figura, de composició única, d'estil clàssic naturalista, que forma part d'una escena. La figura correspondria a un quadrúpede orientat a l'esquerra de l'abric, en posició de pastura. El segon grup és d'estil molt més esquemàtic que l'anterior. S'observen dos figures ben diferenciades. La primera en forma de cercle que podria pertànyer a una altra figura, avui desapareguda. La segona, representaria una figura humana de trets esquemàtics i simples. El color de les pintures és castany i la conservació és dolenta.

Notes històriques:

Els escaladors i estudiosos Juan Antoni Serrano i Laura Martínez van ser els descobridors  d'aquest grup de pintures rupestres.

Tipus: Bé Cultural d'Interès Nacional-Zona Arqueològica

Disposició: Ley 6/85, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Llei 9/93, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

Data disposició: 25/06/1985

Publicació: DOGC 1807 d'11/10/1993 i BOE 29/06/1985.

Titularitat: publica

Estat de conservació: Regular

Bibliografia:

ALMAGRO, M.A.:El covacho con pinturas rupestres de Cogul (Lérida). Lleida. Institut d'Estudis Ilerdencs. 1952 .

CABRÉ, J.A.:El arte rupestre en España. Madrid. 1915 .

VIÑAS, R. [et al.]. Nous conjunts de pintures rupestres a les Muntanyes de Prades i el Montsant. Abrics del Grau dels Masets III i Escaladei (Cornudella i la Morera de Montsant, Tarragona). A: Aplec de Treballs. Montblanc .2007, p.23-30 .

SARRIÀ BOSCOVICH, E.: Memòria documentació pintures rupestres. Grup de Pintures Morera del Montsant, Tarragona. Escala-Dei II. Febrer 2009.

Accés: Difícil

Ús i funció actual: Jaciment arqueològic.

Observacions:

El jaciment ha passat per un procés de documentació exhaustiva de protecció i conservació i per fornir l'expedient per a la seva inscripció al registre de BCINS i a l'expedient d'ampliació ARAMPI que s'ha de presentar a la UNESCO.

Aquest abric també es conegut com l'abric barranc de l'Àguila II.

Adreça: Barranc del Poüents

Telèfon: 977 827 112 Ajuntament

Fax: 977 827 112 Ajuntament

Lloc web: http://invarque.cultura.gencat.cat/FitxaGeneral?index=1&consulta=MSUxK0FicmljIGRlIGwnw4BndWlsYSBJJTIrLTEl&codi=

Adreça electrònica: aj.morera@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.255072], [0.782465]