Castell de la Morera

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Castells

Comarca: Priorat

Municipi: Morera de Montsant, La

Adreça: C/ de l'Obac

Descripció:
De possible origen sarraí, l'antic Castell de la Morera, l'any 1954 va ser acabat d'enrunar per a empedrar els carrers del poble. Anteriorment, al segle XVII el castell va ser utilitzat com a presó senyorial.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Castell.

Estil: Obra popular

Datació: Segle XIII

Localització: Nucli antic. Part superior de la vila.

Descripció:

Només alguns murs que es localitzen a la part més alta del poble ens resten del Castell de la Morera. Per les restes que s'observen es pot dir que el castell tenia planta rectangular. Resta una cleda de carreus de 8x18,8m amb una alçada màxima de 5m a la cantonada que queda sencera. La porta es localitza a la façana est, però només queden els muntants. Es pot comprovar que la porta va minvar les seves mides després de ser reaprofitat el castell com habitatge. Es pensa que la porta devia estar acabada en arc de mig punt. Les pedres que formen els murs són poc treballades i de petites dimensions estan unides amb morter de calç. Aquestes pedres als cantons són més grans i estan més ben tallades.

Notes històriques:

Es creu que el Castell de la Morera era un rafal sarraí o sembla ser que hi havia un dins el seu terme, que, inicialment, va estar en mans de Bertran de Castellet i que el 1174 va ser una dominicatura de la reina Sança, esposa d'Alfons I. El lloc era un nucli que potser ja disposava d'una certa població abans del 1170, any en que Albert de Castellvell, amb el consentiment d'Alfons I, el va donar a Arnau de Salforès perquè el poblés i l'edifiqués. Al 1218 el rei Jaume I va donar en concessió el castell a la Cartoixa de Santa Maria d'Escaladei, restant sota la seva propietat fins al 1835. Alhora, està documentat l'ús del mateix com a presó senyorial durant el segle XVII. És sabut també que a l'any 1954 moltes de les pedres del castell ja en ruïnes foren utilitzades per arranjar carrers i alguna plaça del poble.

Tipus: BCIN, monument històric.

Data disposició: 22/04/1949

Publicació: BOE 05/05/1949

Titularitat: publica

Estat de conservació: Dolent

Bibliografia:

ASENS, J. Guia del Priorat. Tarragona: Llibreria de la Rambla, 1981.

RAFAEL DALMAU. Els Castells Catalans. Barcelona. Ed., 1973.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: En desús.

Adreça: C/ de l'Obac

Telèfon: 977 827 112 Ajuntament

Fax: 977 827 112 Ajuntament

Lloc web: http://www.morera.altanet.org/

Adreça electrònica: aj.morera@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.264524], [0.841315]