Mas de Sant Blai o antic Monestir Bonrepòs

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Masos

Comarca: Priorat

Municipi: Morera de Montsant, La

Adreça: Barranc de Sant Blai

Descripció:
El Mas de Sant Blai es va construir a sobre de l'antic monestir femení de Santa Maria de Bonrepòs. En aquest lloc conviuen ambdós construccions amb les seves pròpies edificacions. Del monestir destaca l'antiga capella de l'antic monestir que en posterioritat es va transformar en celler.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Religiós. Monestir.

Estil: Obra popular.

Datació: Segle XIII

Localització: Es troba al barranc de Sant Blai.

Descripció:

El Mas de Sant Blai es va bastir damunt de l'antic monestir de Santa Maria de Bonrepòs. Actualment, el mas de Sant Blai és un conjunt d'edificacions que formen una planta més o menys allargada, envoltada per algunes hortes, una bassa i un rentador. Els edificis auxiliars es troben gairebé en estat de ruïna. L'edifici principal del conjunt és un edifici de paredat, de façana arrebossada i amb carreus als angles i altres punts dels murs, emmarcant portes i obertures o als extrems dels bancs, entre d'altres. La teulada és a duies aigües i data de 1844. També trobem una galeria coberta orientada a migdia amb arcades. Dintre l'actual Mas de Sant Blai es conserva l'antiga capella de l'antic monestir, de la que queden en peu els quatre murs del temple, transformat en celler. Observem el tester i la façana principal, amb la porta primitiva desapareguda, però encara ambla rosassa gòtica sobre la porta d'accés actual. Destaca a sobre de la porta, la clau de l'arc que ens mostra les insígnies abacials d'Escaladei i la inscripció: SAN/BLAI // ANY/1817. A l'altra porta d'accés, trobem l'escut del monestir cartoixà d'Escaladei, propietari aleshores de l'edifici, amb les inicials S[cala] D[ei]. A sobre observem un ull de bou. Cal destacar a més a més un campanar d'espadanya d'un cos construït amb carreus. Darrera l'edifici principal hi ha una paret amb finestrelles gòtiques.

Notes històriques:

Al lloc on trobem el mas de Sant Blai, anteriorment, es localitzava el Monestir de Bonrepòs El monestir era comunitat cistercenca femenina que va perdurar fins el 1462. El monestir fou fundat el 1215 com filial de Vallbona de les Monges, amb les monges provinents de Santa Maria de Montsant, aglutinades al voltant de Guilleuma, muller del lleidatà Pere Balb. La primera abadessa va ser Anglesola, filla d'aquest matrimoni. Anteriorment, al mateix lloc, Arnau de Salfores, la seva muller i el seu fill, els primers repobladors de la Morera, van bastir la granja de Bonrepòs, a la qual havien acudit diversos anacoretes amb posterioritat al 1170. La comunitat establerta a Bonrepòs tingué qüestions per motius de límits amb l'existent a Poboleda, que donà després origen a Escaladei, entre 1202 i 1204, que es van resoldre en una concòrdia. La concòrdia significava també convertir ambdues comunitats, fins aleshores mixtes, cada una en un sexe diferent. La de Bonrepòs, les terres de la qual havien anat a parar a mans dels Balb, quedà reservada a les dones, les quals reberen la renúncia que hi tenia fra Guerau. El 1210 l'arquebisbe de Tarragona, Ramon de Rocabertí autoritzava la constitució, allí, d'un convent de tretze monges, que és el que es va constituir el 1215. L'època daurada del monestir foren els segles XIII i XIV, quan hi professaren filles de les més notables famílies catalanes. La decadència del monestir s'inicia al segle XV tot i ser abadessa el 1428 Margarida de Prades, vídua del rei Martí I, que morí en el càrrec l'any següent. Després del litigi entre Escaladei i Santes Creus a meitats del segle XV l'edificació va ser entregada a la Cartoixa d'Escaladei, que el va utilitzar com a granja; a Santes Creus foren donats els béns esparsos, els objectes de culte i l'arxiu. L'any 1817 els cartoixans construïren sobre les restes del monestir un mas. Amb el pas a propietat privada es van continuar amb treballs de conreu fins que el mas es va abandonar a mitjans del segle XX. La propietat i ús del mas, des d'aleshores, van ser cedits a ICONA, on hi fa treballs de repoblació forestal.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Mitjà

Bibliografia:

IGLÉSIES, J. i SANTASUSAGNA, J. Les muntanyes de Prades, el Montsant i Serra de la Llena. Barcelona: Ferreter i Gili, 1960.

Accés: Fàcil.

Ús i funció actual: En desús

Adreça: Barranc de Sant Blai

Telèfon: 977 827 112 Ajuntament

Fax: 977 827 112 Ajuntament

Lloc web: http://www.morera.altanet.org/cultura/llocs/

Adreça electrònica: aj.morera@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.261991], [0.855936]