Habitatge a Casafort

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Alt Camp

Municipi: Nulles

Adreça: Casafort

Descripció:
Edificació construïda en el segle XVIII, època de màxim esplendor de Casafort.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Edifici civil. Habitatge.

Estil: Obra popular

Datació: Segle XVIII (1767)

Localització: Dins del nucli urbà de Casafort

Descripció:

Edifici situat a l'interior del nucli de Casafort. Té una façana extensa, estructurada en angle. Consta de planta baixa i un pis, i presenta una distribució irregular d'obertures. A la part esquerra hi ha el garatge i la porta d'accés, d'arc rebaixat, amb un escut de pedra a la dovella central i la inscripció de l'any 1767. Al pis hi ha un balcó, situat damunt la porta d'accés. L'edifici es corona amb un ràfec.

Notes històriques:

D'acord amb la inscripció que apareix a la façana, la casa va ser construïda durant la segona meitat del segle XVIII, època de màxima esplendor del nucli de Casafort.

Tipus: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Publicació: 21/12/2005

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

Gran Geografia Comarcal de Catalunya,. Barcelona: Fund. Enciclopèdia Catalana, 1982.

 

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge

Adreça: Casafort

Telèfon: 977 602 522

Fax: 977 604 070

Lloc web: http://www.nulles.oasi.org

Adreça electrònica: turisme@nulles.altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.255742], [1.302347]