Castell de la Palma d'Ebre

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Castells

Comarca: Ribera d'Ebre

Municipi: Palma d'Ebre, La

Adreça: C/ Major, 11

Descripció:
Actualment, del castell només queden algunes restes, com són alguns llenços adossats a alguns edificis, restes d'una torre atalussada al dipòsit d'aigua i la presó del castell, dins de l'actual ajuntament.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Edifici militar. Castell

Estil: Obra popular

Datació: Medieval. Segle XV

Localització: Nucli antic de la vila. Restes disseminades per diferents llocs de la vila.

Descripció:

Actualment només queden algunes restes del castell i de la presó de la vila, disseminades pel casc antic de la vila i molt fragmentades. De les restes del castell, les que estan situades a la part posterior de l'ajuntament  i que formen part d'un habitatge, són les restes més grans conservades. Observem dos murs atalussats formant cantonada, construïts en pedra desbastada, sense treballar ,de diverses mides i col·locats en fileres quasi regulars, però es troben el mal estat de conservació. Al carrer del Batlle Josep Aymi, també trobem restes d'una torre atalussada. Construïda en pedra desbastada sense treballar, però les cantonades presenten carreus de pedra ben escairats. Actualment, és un dipòsit d'aigua amb una coberta piramidal, amb embigat de fusta interior sostingut per un pilar quadrat central.

Referent a l'antiga presó, la trobem als baixos de l'ajuntament, al carrer Major, 11. Presenta una planta quadrada, formada per amplis murs construïts en pedra ben desbastada col·locada en filades, encara que, actualment, els murs exterior estan arrebossats i pintats. Trobem una sola finestra rectangular emmarcada amb carreus de pedra ben desbastada, tancada per una portella de fusta en la que observem una petita obertura protegida per dos barrots de ferro. A l'interior, trobem una volta apuntada amb un forat rectangular al centre.

Notes històriques:

En una venda de Jaume I i Teresa Gil de Vidaure a Arnau de Bosc, és on trobem documentada la primera menció del castell de la Palma d'Ebre. Més tard, cap a l'any 1318 passa a mans de la comanda dels hospitalers. L'any 1399 es torna a registrar la venda a la baronia de Flix i totes les terres que la formaven , la Palma d'Ebre també, per la ciutat de Barcelona. Amb els bombardeigs de la batalla de l'Ebre, Guerra Civil Espanyola, el castell va ser destruït. Actualment trobem restes del castell disseminades per diferents espais de la vila.

Tipus: BCIN - Monument històric.

Disposició: Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

Data disposició: 11/10/1993

Publicació: DOGC 1807

Titularitat: publica

Estat de conservació: Dolent

Bibliografia:

ANGUERA I TERRÉ, M.; CASADÓ BURILLO, V.. La Palma d'Ebre. Flix: Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre (CERE), Juliol 2005.

Miscel·lània del CERE núm. 16, 2003. 19-30.

Accés: Fàcil

Condicions de visita: Lliure des de l'exterior

Ús i funció actual: En desús

Adreça: C/ Major, 11

Telèfon: 977 81 90 64 (Ajuntament)

Fax: 977 81 92 53 (Ajuntament)

Lloc web: http://www.palma.altanet.org/niv1.php?id=3

Adreça electrònica: aj.palma@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.282892], [0.665772]