Cooperativa Agrícola de La Palma d'Ebre

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Arquitectura industrial, Cooperatives agrícoles

Comarca: Ribera d'Ebre

Municipi: Palma d'Ebre, La

Adreça: Plaça Catalunya, 7

Descripció:
L'edifici de la cooperativa ocupa un espai destacat entre mitgeres, caracteritzat per la façana decorada amb arrebossats que dibuixen sanefes entorn les finestres, un gran balcó de ferro treballat i plafons amb les lletres A i S.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Edifici industrial. Cooperativa agrícola

Estil: Obra popular

Datació: Inici segle XIX. Inici segle XX.

Localització: Dins del nucli urbà de La Palma d'Ebre

Descripció:

Edifici de planta baixa i dos pisos d'alçada, entre mitgeres i de planta rectangular. El segon pis serien les golfes de l'edifici. La façana principal destaca la gran porta d'entrada d'arc carpanell adovellat, amb la clau gravada amb l'any 1831.  Els finestrals són rectangulars, amb emmarcaments arrebossats. Al primer pis trobem un balcó de grans dimensions amb la llosana motllurada sostinguda per mènsules estriades.  Al balcó hi tenen sortida tres finestrals amb els emmarcaments arrebossats i les llindes decorades amb motius vegetals. A cada extrem, d'aquest primer pis trobem dos plafons decoratius amb les lletres A i S.  Les golfes es separen del primer pis mitjançant una cornisa motllurada i presenten tres finestres balconeres, possiblement posteriors.

Notes històriques:

El 19 de juny de 1919 va ser inaugurada la cooperativa, encara que, segons la porta d'accés adovellada que té gravada a la clau l'any 1831, demostri que l'edifici és més antic.

 

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

ANGUERA I TERRÉ, M.; CASADÓ BURILLO, V.: La Palma d'Ebre, Flix, Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre (CERE), Juliol 2005. Miscel·lània del CERE núm. 16, 2003. 19-30. 

 

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Cooperativa agrícola

Adreça: Plaça Catalunya, 7

Telèfon: 977 819 065

Fax: 977 819 065

Lloc web: http://www.cooplapalma.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.282088], [0.665938]