Església de la Mare de Déu de l'Assumpció

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres religiosos, Esglésies

Comarca: Ribera d'Ebre

Municipi: Palma d'Ebre, La

Adreça: Plaça de l'Església

Descripció:
L'església de l'Assumpció és una obra que es va començar a construir en el segle XVIII, si bé la seva construcció es va aturar per motiu de la Guerra del Francès i no es va consagrar fins el 1823. És una construcció de tres naus amb capelles laterals i absis poligonal, amb el creuer cobert per una gran cúpula.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Edifici de culte. Església

Estil: Barroc

Datació: Finals segle XVIII - Inici segle XIX.

Localització: Dins del nucli urbà de La Palma d'Ebre

Descripció:

L'església presenta tres naus amb capelles laterals i absis poligonal, amb el creuer cobert per una gran cúpula. Referent a la façana principal presenta una porta d'accés rectangular emmarcada per pilastres bastides amb carreus ben desbastats, que sostenen un fris decorat i un frontó triangular motllurat. A sobre, destaca una fornícula amb forma de petxina amb la imatge de la patrona, la Mare de Déu de l'Assumpció, emmarcada de la mateixa manera que la porta, encara que amb el frontó semicircular. Al damunt trobem una finestra rectangular motllurada i una petita obertura circular, amb la finalitat, de donar  ventilació de la teulada. La façana presenta un coronament ondulat damunt del qual hi ha una petita espadanya sense campana. El campanar està situat a un extrem de la planta de l'església i és de base quadrada, amb el cos central poligonal dividit en dues parts i un llanternó de dimensions més petites a la part superior. A la primera part, més sòbria descada un petit rellotge. A la segona part observem les grans obertures per les campanes que són de mig punt. La construcció és bastida en pedra desbastada de diverses mides, disposada regularment i lligada amb morter. La part superior del campanar és bastida en maons. A l'interior de l'església, la nau central està coberta per una volta de canó amb llunetes, dividida en tres tramades per arcs torals sostinguts per pilars amb capitells i entaulaments molt decorats. Les naus laterals estan cobertes per voltes d'aresta, les quals enllacen amb les capelles laterals, que presenten molt poca profunditat i estan emmarcades per pilars de les mateixes característiques que els de la nau central. El creuer, no marcat en planta, presenta el mateix sistema de coberta que la nau. La volta de l' absis és poligonal, de tres cares decorades amb llunetes. Precedint el presbiteri hi ha la darrera tramada de la volta central. Recolzat damunt dels quatre arcs de mig punt del creuer hi ha el cimbori, de planta octogonal i volta estrellada. Als costats del presbiteri hi ha dues sagristies bessones de planta quadrada i als peus de l'església el cor, sostingut per una volta rebaixada. Al seu costat hi ha el baptisteri, amb el mateix sistema de coberta que les naus laterals. La il·luminació de l'església es fa  mitjançant finestres d'arc rebaixat obertes als murs laterals i finestres ovalades situades al cimbori de la cúpula. L'interior del temple està molt decorat.

Notes històriques:

La nova església de la vila va ser començada a bastir a finals del segle XVIII, però durant la Guerra del Francès, les obres es van aturar. L'any 1802 van acabar els treballs d'aquesta església, però no va ser consagrada fins l'any 1823 a la Mare de Déu de L'Assumpció.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

ANGUERA I TERRÉ, M.; CASADÓ BURILLO, V.: La Palma d'Ebre, Flix, Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre (CERE), Juliol 2005.

Miscel·lània del CERE núm. 16, 2003. 19-30.

PLADEVALL I FONT, A. [coord.]: Catalunya romànica, Barcelona, Enciclopèdia Catalana S. A., 1984-1998.

Accés: Fàcil

Condicions de visita: Lliure des de l'exterior

Ús i funció actual: Culte. Parròquia

Adreça: Plaça de l'Església

Telèfon: 977 81 90 64 (Ajuntament)

Fax: 977 81 92 53 (Ajuntament)

Lloc web: http://www.palma.altanet.org/niv1.php?id=3

Adreça electrònica: aj.palma@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.282740], [0.666001]