Església de la Mare de Déu del Roser

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres religiosos, Esglésies

Comarca: Ribera d'Ebre

Municipi: Palma d'Ebre, La

Adreça: Plaça Romànica, 1

Descripció:
Església romànica d'una sola nau i capelles laterals restaurada per l'arquitecte Cèsar Martinell entre els anys 1932 i 1934.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Religiós. Església.

Estil: Romànic

Datació: Segles XII-XIII-XVII

Localització: Dins del nucli urbà de La Palma d'Ebre

Descripció:

L'església, de carreus de pedra ben desbastats i col·locades en filades regulars, presenta una sola nau amb capelles laterals i absis semicircular. La nau està coberta per una volta apuntada dividida en tres parts per dos arcs torals apuntats, que reposen sobre columnes adossades als paraments laterals. La decoració dels capitells de les columnes són de motius vegetals i antropomorfs. L' absis està cobert per una volta ametllada i s'observa una cornisa motllurada que recorre la conca absidal. Les capelles laterals estan cobertes per voltes de canó i s'obren a la nau mitjançant arcs de mig punt adovellats amb les impostes decorades. La capella de l'extrem sud-est presenta una volta de creueria molt decorada amb diverses claus de volta. L'arc d'entrada a la capella presenta tot el dovellatge decorat i està emmarcat per dues columnes estriades amb basament i capitells amb decoració de motius vegetals, que sostenen un fris també decorat, rematat per un frontó triangular amb una orla al centre datat dins del segle XVII. L'arc d'entrada a la capella situada al nord-est té la clau gravada amb l'any 1659. La sagristia, situada al costat de l' absis està coberta per una volta rebaixada bastida amb maons pintats. Mitjançant una finestra de doble esqueixada situada al fons de l' absis i una finestra de mig punt, probablement restituïda, situada a la capella sud-est, rep llum el temple. La façana principal presenta un portal d'accés d'arc de mig punt adovellat amb els brancals restituïts. Damunt seu hi ha dues finestres d'arc d'inflexió i doble esqueixada, estretes i força allargades. El parament està coronat per una cornisa motllurada. A la banda de tramuntana del parament hi ha el campanar, de planta quadrada, amb la coberta piramidal i obertures d'arc de mig punt bastides amb maons i pedra. L'exterior de l' absis està coronat per una cornisa motllurada sostinguda per mènsules.

Notes històriques:

De l'església romànica tenim notícia escrita l'any 1279 i 1280, quan es registra la dècima papal recaptada a la diòcesi. L'any 1314 va ser visitada pel bisbe de Tortosa, Francesc de Paolac.  L'any 1556 es bastí la capella del costat esquerre del creuer, d'estil renaixentista. L'altre capella, de l'any 1661, és d'influència barroca. El temple va ser tancat al culte vers l'any 1823. Amb la construcció de la nova església, aquesta va estar sense culte i va tenir diverses funcions com la d'escola, jutjat, escorxador, de refugi als gitanos, d'amagatall durant els bombardeigs de la Guerra Civil i, després de ja Guerra, de casal parroquial, lloc de representacions teatrals i sala de cinema.

Els anys 1932 i 1934, dirigits per l'arquitecte Cèsar Martinell, i gràcies als Amics de l'Art Vell, va ser restaurada.  Actualment s'utilitza per a actes culturals diversos.

Tot i que és propietat de l'ajuntament, actualment no està oberta al públic i només s'utilitza de forma puntualper celebrar actes diversos.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

ANGUERA I TERRÉ, M.; CASADÓ BURILLO, V.: La Palma d'Ebre, Flix, Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre (CERE), Juliol 2005. Miscel·lània del CERE núm. 16, 2003. 19-30.

LÓPEZ, A.: Guia d'Arquitectura de la Demarcació de l'Ebre, Tortosa, Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Demarcació de l'Ebre, 2002.

PLADEVALL I FONT, A. [coord.]: Catalunya romànica, Barcelona, Enciclopèdia Catalana S. A., 1984-1998.

RAMOS, M. LL.: Catalunya romànica: El Tarragonès, el Baix Camp, l'Alt Camp, el Priorat, la Ribera d'Ebre, Barcelona, Pòrtic, 2000.

CRUAÑES I OLIVER, E.: Esglésies romàniques de les comarques tarragonines, Sant Sadurní d'Anoia, L'autor, 1990.

ESCOLÀ I CUBELLS, R.: L'església romànica de la Palma d'Ebre, Palma d'Ebre, Ajuntament de la Palma d'Ebre, 1984.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Culte. Església.

Adreça: Plaça Romànica, 1

Telèfon: 977 819 064 Ajuntament

Fax: 977 819 253 Ajuntament

Lloc web: http://www.palma.altanet.org/

Adreça electrònica: aj.palma@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.283245], [0.666091]