Castell de Paüls

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Castells

Comarca: Baix Ebre

Municipi: Paüls

Adreça: C/ Cap de la Vila

Descripció:
Castell situat a la part més alta del poble i que està molt enrunat. Les restes més importants es troben al costat de l'antiga església de la Nativitat de Santa Maria (església del castell).

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Edifici militar. Castell

Estil: Obra popular

Datació: Medieval

Localització: A la part més alta del nucli urbà de Paüls

Descripció:

El castell està situat a la zona més alta de la població de Paüls,sobre una penya rocosa de formació triàsica,composta per pedra calcària, dolomies, argiolites i guixos.

El castell està format per dos nivells diferents.El primer és un recinte enmurallat en la part baixa de la penya, on es troba una porta d'entrada amb careus d'arenisca, un tram de muralla i les restes d'una torre de planta circular a un dels angles, tot fet en maçoneria. Aquest recinte guarda una plaça on està erigida l'esglèsia de la Nativitat.

Ja en un nivell superior, en la plana que crea la penya rocosa, estan les restes del castell, del que tan sols es tenen estructures de muralla en la part sud. Aquestes restes mostren dos paraments diferents:un realitzat en maçoneria, i l'altre amb encofrat de tapial(sistema típicament àrab). També són visibles ,però amb dificultat degut a la vegetació existent de matolls i argilagues, altres estructures com clavegueres i murs de possibles habitacions. El material que es recull per superfície és principalment islàmic,d'època Taifa,i també ceràmica vidriada moderna.

Notes històriques:

Castell termenar documentat el 1168, que segons alguns autors fou construït el segle IX pels musulmans.

Hom no té molt clar quina és la procedència d'aquest mot, hi ha qui creu que procedeix del llatí "paludes" que equivaldria a "llacunes", l'altra possibilitat més estesa seria "pagulus", equivalent a "llogarró".

Quan es va reconquerir Tortosa el 1148, Ramon Berenguer IV, comte de Barcelona, premià a Roger Despuig per la seva ajuda a aquesta presa, amb diversos castells i llocs, entre ells Paüls.
L'any 1168, el rei Alfons "el Cast" donava aquest castell a Guerau de Riu, Pere de Sanmartí i Ramon de Queralt, perquè governessin aquest indret segons els furs de Saragossa.
L'any 1205, el rei Pere "el Catòlic" donà el castell de Paüls amb el seu terme a un tal "Drogo" o "Dago".
L'any 1228, Joan Despuig veCastell termenar. Fortalesa àrab, documentada el 1168. Segons alguns autors fou construït el segle IX pels musulmans ngué a la seva muller Marimonda Despuig el senyoriu de Paüls per 1.400 morabatins alfonsins d'or. Ella el mateix any el va cedir al seu fill Ramon Despuig. L'any 1367 n'era senyor Ramon Despuig, i el 1384 el rei Pere "el Cerimoniós" vengué tot el domini directe dels llocs de Carles i Paüls a Joan Don Sancho, de Saragossa. Al segle XVII pertanyia a Francesc de Montsuar.

Tipus: BCIN - Monument històric. 1214-MH

Disposició: Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

Data disposició: 11/10/1993

Publicació: DOGC 1807

Titularitat: publica

Estat de conservació: Dolent

Accés: Fàcil

Condicions de visita: A l'aire lliure

Ús i funció actual: En desús

Adreça: C/ Cap de la Vila

Telèfon: 977 492 283

Fax: 977 492 385

Lloc web: http://www.pauls.cat

Adreça electrònica: aj.pauls@pauls.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.922562], [0.398412]