Antiga Abadia de Codony

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Zones arqueològiques, Medieval

Comarca: Tarragonès

Municipi: Perafort

Adreça: Poble del Codony

Descripció:
Petita construcció, mig derruïda, popularment anomenada abadia i que segurament que és l'únic testimoni de l'església, l'abadia i el fossar primitius, i de l'antic poble del Codony.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Religiós. Abadia.

Estil: Obra popular

Datació: Segle XIV

Localització: Als afores.

Descripció:

Petita construcció, mig derruïda, popularment anomenada abadia i que segurament que és l'únic testimoni de l'església, l'abadia i el fossar primitius, i de l'antic poble del Codony. Aquest terme, que pertanyia a l'antic territori del Codony, sembla que comprenia les terres entre el Francolí i la partida de "El Comellar", limitant al sud pel Mas Blanc i el Mas Jurat i al nord per l'emplaçament de l'actual església de Perafort. L'església del Codony antic va iniciar-se el 1303 sota la direcció del picapedrer de la Selva de Camp, Joan Andreu, i va estar en funcionament fins el 1726. L'any següent és decidí traslladar-la a l'actual emplaçament. Sembla ser que les condicions sanitàries del primitiu emplaçament eren deficients, cosa que potser provocà el trasllat progressiu, des del segle XV, dels habitats de l'antic codony cap al sector sud de l'actual poble de Perafort, formant el nou nucli de codony -sector sud de l'actual poble de Perafort-. De la primitiva església del Codony procedien retaules i imatges gòtiques traslladades a la nova església i desaparegudes el 1936.

Notes històriques:

Arran de la repoblació de Tarragona, bona part de les terres del Codony quedaren sota el domini de Guillem de Claramunt, que hi va fer una sèrie d'establiments -cap el 1137- (part dels quals els donà en feu als monjos de Valldaura o de Santes Creus) juntament amb d'altres Senyors: els Cardona, els Cervera, als Aguiló de Tarragona i l'arquebisbe d'aquesta ciutat. Això va ser fins que aquest darrer, en nom seu, n'encarregarà la direcció a diversos castlans. El Codony era, a més de considerat un dels llocs de les Faldes de Tarragona, ciutat a la qual havien de pagar contribució, però que al seu torn els donava protecció, en cas de guerra o de perill. Les poblacions sorgides arran d'aquests establiments -algunes de les quals perduren com a nuclis i d'altres han desaparegut- s'organitzaren individualment amb les seves respectives batllies i consells locals. Totes, però, han conservat un lligam comú: en un primer moment, l'església de Sant Joan del Concili i, després, la de Sant Pere del Codony, de la qual depenien el mateix Codony, les Franqueses, Puigdelfí i Perafort ("aquest costat del riu"); la Pobla, la Camareria i la Quadra de Baró (de l'"altre costat de riu"), i, no tan directament, la Secuita, Vistabella i Tapioles.

Titularitat: altres

Estat de conservació: Dolent

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: En desús

Adreça: Poble del Codony

Telèfon: 977 625 006 Ajuntament

Fax: 977 610 027 Ajuntament

Lloc web: http://www.perafort.com/

Adreça electrònica: ajuntament@perafort.com

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.190362], [1.256104]