Cova de Cabra Feixet

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Zones arqueològiques, Prehistòric

Comarca: Baix Ebre

Municipi: Perelló, El

Adreça: A la zona del massís de Cabra Feixet

Descripció:
Abric amb representacions pictòriques rupestres situada a la part més alta del massís de muntanyes anomenades de Cabra Feixet.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Abric amb pintures rupestres

Estil: Naturalista

Datació: Neolític

Localització: Al nord-oest del nucli urbà del Perelló, mirant al sud-est del massís de Cabra Feixet.

Descripció:

L'abric amb les pintures es troba, gairebé,a la part més alta del massís de muntanyes anomenat Cabra Feixet, a la vessant oriental de la serralada del Cardó.

La balma amb les pintures té unes dimensions d'uns 10 m de llargada, 4 m d'alçada i una profunditat d'uns 1,7 m. Les pintures es localitzen a l'extrem dret de la cavitat i s'agrupen en tres zones, que sumen un total de 13 representacions, algunes actualment poc visibles.

A la primera zona trobem 6 representacions, en una escena on apareix un arquer amb una cèrvola i tres caprins de color castany-vermellós i vermell, a més d'alguna taca de pigment no identificada.

La segona zona amb pintures es troba a 1 m a la dreta de l'anterior, i està força afectada per concreccions. S'hi han documentat 4 motius on s'identifica una cornamenta de cèrvol, una taca ovalada i una representació masculina, a més d'algunes taques de pigment. Les representacions van del vermell-castany a l'ataronjat.

La tercera zona es troba uns 2 m a la dreta de l'anterior, i es poden veure 3 representacions, on s'identifica un cérvol, un quadrúpede i un motiu no identificat.

Notes històriques:

Les pintures eren conegudes pels pagesos i pastors d'aquesta zona, qui van posar en coneixement de la seva existència al Sr. Joan Margalef, i aquest a l'Institut d'Estudis Catalans. En aquest sentit, arran de l'expedició de P. Bosch Gimpera i J.M. Colominas del 1922, es va determinar l'adscripció d'aquestes pintures a l'art prehistòric.

Les pintures van ser estudiades l'any 1988 en un projecte realitzat pel Servei d'Arqueologia de la Generalitat.

Tipus: Bé Cultural d'Interès Nacional-Zona Arqueològica.

Disposició: Ley 6/85, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español. Llei 9/93, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català. Patrimoni Mundial. UNESCO, desembre 1998. Núm. Registre Bic:R-I-55-0339.

Data disposició: 25/06/1985.

Publicació: DOGC 1807 d'11/10/1993 i BOE 29/06/1985.

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Condicions de visita: Lliure des de l'exterior

Ús i funció actual: Jaciment arqueològic.

Observacions:

La zona es troba tancada amb una tanca de ferro.

Patrimoni Mundial. Inscrit en la llista de Patrimoni Mundial Cultural de la UNESCO (Art Rupestre de l'Arc Mediterrani de la Península Ibèrica). Any 1998.

Adreça: A la zona del massís de Cabra Feixet

Telèfon: 977 491 021

Fax: 977 490 929

Lloc web: http://www20.gencat.cat/portal/site/Patrimoni/menuitem.6a2dec9a300f68a8cd0181dfb0c0e1a0/?vgnextoid=24975356066b0110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=24975356066b0110VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Adreça electrònica: aj.perello@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [40.888777], [0.655067]