Castell de Guialmons

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Castells

Comarca: Conca de Barberà

Municipi: Piles, Les

Adreça: Guialmons.

Descripció:
Restes conservades de l'antic castell de Guialmons, que fou l'origen d'aquest nucli poblacional en el segle XI.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Castell.

Estil: Obra popular.

Datació: Època medieval.

Localització: Pedania de Guialmons, al nord-est del nucli urbà.

Descripció:

Les restes de l'antic castell de Guialmons estan situades darrere de l'església, al costat nord-est. Només es conserven alguns segments de mur d'aquesta fortificació, a redós de la qual es va desenvolupar el poble medieval.

Notes històriques:

El lloc de Guialmons apareix documentat per primera vegada l'any 1080 amb la grafia Gisalmon. La primera referència al castell és de l'any 1132, en un document on Alaric de Timor donà al seu fill Ramon diversos castells, entre ells el de Gisaleno. Al segle XIV la propietat del castell passà a la família Boixadors, mitjançant la unió matrimonial de Francesca de Timor amb Berenguer de Boixadors. Posteriorment, el lloc passà a mans del comte de Savallà, descendent dels Boixadors, el qual mantingué la seva senyoria fins a la desamortització del segle XIX.

Tipus: BCIN, monument històric.

Disposició: Decret.

Data disposició: 22/04/1949

Publicació: BOE, 05/05/1949

Titularitat: publica

Estat de conservació: Dolent.

Accés: Fàcil.

Ús i funció actual: En desús.

Observacions:

Es troba en estat de ruïna, i tan sols es conserven alguns panys de paret.

Adreça: Guialmons.

Telèfon: 977 88 10 88 (Ajuntament).

Fax: 977 88 10 88 (Ajuntament).

Lloc web: http://www.piles.altanet.org//pobleapoble/guialmons.php

Adreça electrònica: aj.piles@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.512501], [1.365979]