Castell de les Piles

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Castells

Comarca: Conca de Barberà

Municipi: Piles, Les

Adreça: C/ de Dalt, 8

Descripció:
Castell documentat des del segle XI, del qual actualment només en resten uns quants carreus i un portal adovellat que forma part de la façana.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Castell.

Estil: Obra popular.

Datació: Segles XI-XVIII.

Localització: Al casc antic del nucli de Les Piles.

Descripció:

Per les restes conservades es suposa que l’edifici original devia ser una construcció de planta quadrangular. Amb el pas del temps, se li van anar incorporant noves edificacions als costats est, oest i nord. Potser el cantó meridional és el que més restes de l’antiga construcció ha mantingut, encara que en un estat força dolent.

Notes històriques:

El castell ja apareix documentat a partir de l’any 1057 com una de les afrontacions del castell de Biure i Montclar. Aquest castell fou venut als comtes de Barcelona l’any 1072 i el 1168 Guillem de Queralt el llegà en testament a Berenguera, la seva filla. Durant el final del segle XII el castell tingué diversos propietaris, entre donacions i testaments fins que el 1234 Guillem de Puigverd el vengué a Dalmau de Timor. No serà fins al 1380 que l’infant Joan en vengué la jurisdicció a Bernat de Boixadors. El 1392 es proclamà una sentència favorable a Santes Creus sobre els drets del castell en detriment de Bernat de Boixadors. Ja al segle XVII el castell era propietat del comte de Savallà, descendent dels Boixadors i al segle XVIII ho era del comte de Peralada que el mantingué fins a la desamortització del segle XIX.

Tipus: BCIN, monument històric.

Disposició: Decret.

Data disposició: 22/04/1949

Publicació: BOE, 05/05/1949

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo.

Accés: Fàcil.

Ús i funció actual: Habitatge.

Adreça: C/ de Dalt, 8

Telèfon: 977 88 10 88 (Ajuntament)

Fax: 977 88 10 88 (Ajuntament)

Lloc web: http://www.piles.altanet.org//pobleapoble/historiapiles.php

Adreça electrònica: aj.piles@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.503626], [1.341499]