Arcs del carrer Roser

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Altres llocs d'interès

Comarca: Alt Camp

Municipi: Pla de Santa Maria, El

Adreça: C/ del Roser, 8

Descripció:
Conjunt de dos arcs de pedra que recolzen sobre els murs.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Portal.

Estil: Obra popular

Datació: Segles XVII-XVIII

Localització: Dins del nucli urbà del Pla de Santa Maria.

Descripció:

Conjunt de dos arcs de pedra, apuntats, que es recolzen directament sobre els murs. Formen un porxo que sosté un edifici d'habitatges molt modificat. En la façana més porpera al carrer Major, els carreus estan resseguits per línies de pintura blanca, així com les dovelles de l'arc. A l'altra banda, el carrer queda tancat per uns edificis més moderns.

Notes històriques:

Els arcs corresponen, probablement, a una de les portes més antigues d'accés al clos murallat de la vila. L'antiguitat del conjunt ha quedat parcialment amagada per les transformacions experimentades eu entorn immediat.

Tipus: BCIN, monument històric

Disposició: Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

Data disposició: 11/10/1993

Publicació: DOGC 1807

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

Modificació normes subsidiàries del Pla de Santa Maria. Memòria i normes. Catàleg. Ajuntament del Pla de Santa Maria, 1981.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Carrer i habitatges

Adreça: C/ del Roser, 8

Telèfon: 977 630 006 (Ajuntament)

Fax: 977 631 141 (Ajuntament)

Lloc web: http://www.elpladesantamaria.cat

Adreça electrònica: aj.pla@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.364738], [1.289132]