Arcs del carrer Trinitat

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Altres llocs d'interès

Comarca: Alt Camp

Municipi: Pla de Santa Maria, El

Adreça: C/ Trinitat, 2

Descripció:
Conjunt de quatre arcs que comuniquen el carrer Trinitat amb el carrer Major.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Portal.

Estil: Obra popular

Datació: Segle XVIII

Localització: Dins del nucli urbà del Pla de Santa Maria.

Descripció:

Conjunt de quatre arcs que comuniquen el carrer Trinitat amb el carrer Major. Són de mig punt i sostenen un edifici d'habitatges. Els arcs tenen una llum de menys de 2 m. Estan formats per grans carreus de pedra. Els panys de paret entre els arcs són de maçoneria, material emprat en la construcció de l'antiga muralla, de la qual formaven part. El sostre és pla amb embigat de fusta.

Notes històriques:

Aquest conjunt d'arcs obra un passatge de sortida del recinte més antic cap als ravals nous. És l'exemple més ben conservat d'aquest tipus de creixement urbà fet a base de perforacions a la muralla, que posteriorment desapareixeria sota les cases.

Tipus: BCIN, monument històric

Disposició: Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català

Data disposició: 11/10/1993

Publicació: DOGC 1807

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Bibliografia:

Modificació normes subsidiàries del Pla de Santa Maria. Memòria i normes. Catàleg. Ajuntament del Pla de Santa Maria, 1981.

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Carrer i habitatges

Adreça: C/ Trinitat, 2

Telèfon: 977 630 006 (Ajuntament)

Fax: 977 631 141 (Ajuntament)

Lloc web: http://www.elpladesantamaria.cat

Adreça electrònica: aj.pla@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.364779], [1.288620]