Casa de la Marquesa

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Alt Camp

Municipi: Pla de Santa Maria, El

Adreça: C/ Major, 27

Descripció:
Casal amb estructura de palau clàssic, que havia estat la residència de la Marquesa de Vallgornera.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Habitatge

Estil: Barroc

Datació: Segle XVII - XVIII

Localització: Dins del nucli urbà del Pla de Santa Maria.

Descripció:

L'estructura de l'edifici és de palau clàssic. Té planta baixa de serveis, planta primera noble i golfes. Són molt notables els esgrafiats de la façana principal, així com els balcons de pedra amb baranes de forja.

La porta d'accés presenta un arc de mig punt rebaixat i suggereix un origen anterior al del conjunt. L'entrada dona a un ampli vestíbul des del qual es distribueixen els diversos àmbits interior. Dos esglaons condueixen a uns porta de fusta noble amb escut nobiliari. Els embigats son de fusta. La coberta és plana, de teules.

Notes històriques:

La denominació de l'edifici ve donada pel títol nobiliari de la Marquesa de Vallgornera, que va habitar-hi. Els familiars de la marques i propietaris actuals de la casa pensen que probablement en el seu origen va pertànyer a la família Rovinat, la qual provenia de Ciutadells i s'instal·là al Pla en el s. XVI. El segle passat va haver-hi modificacions en els balcons.

Tipus: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Data disposició: 15/09/12005

Publicació: DOGC 21/12/2005

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Condicions de visita: Propietat privada

Ús i funció actual: Habitatge particular

Adreça: C/ Major, 27

Telèfon: 977 630 006 (Ajuntament)

Fax: 977 631 141 (Ajuntament)

Lloc web: http://www.elpladesantamaria.cat

Adreça electrònica: aj.pla@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.363680], [1.289326]