Casa Llovereta

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Alt Camp

Municipi: Pla de Santa Maria, El

Adreça: C/ Major, 14

Descripció:
Casal situat al nucli històric del Pla, que data del segles XVII-XVIII.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Habitatge

Estil: Obra popular / Barroc

Datació: Segles XVII - XVIII

Localització: Dins del nucli urbà del Pla de Santa Maria.

Descripció:

Habitatge construït al segle XVII-XVIII, amb la façana molt modificada en la planta baixa i el primer pis. De la planta baixa es conserva la porta original d'arc escarser formada per carreus regulars de pedra. Al 1er pis hi ha tres finestres i, a més, dues obertures modificades en tribuna i balcó. Les golfes presenten 7 finestres d'arc de mig punt, al costat de les quals es troben dues finestres irregulars. El ràfec apareix molt sobresortint i està format per teules i un conducte per al desguàs. És de gran interès el treball i d'esgrafiats encara existents, així com la policromia en el resseguiment de les finestres del primer pis.

Notes històriques:

La casa forma part d'un conjunt armònic d'edificis de característiques similars emplaçats tots ells al llarg del carrer Major. Tots ells es singularitzen de la resta de cases de la vila tant per la seva antiguitat, que ha estat impossible de precisar amb exactitud, com pel seu caràcter noble.

Tipus: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Data disposició: 15/09/12005

Publicació: DOGC 21/12/2005

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Condicions de visita: Cal demanar autorització als propietaris

Ús i funció actual: Habitatge particular

Adreça: C/ Major, 14

Telèfon: 977 630 006 (Ajuntament)

Fax: 977 631 141 (Ajuntament)

Lloc web: http://www.elpladesantamaria.cat

Adreça electrònica: aj.pla@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.363350], [1.289767]