Casa Mitge

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Alt Camp

Municipi: Pla de Santa Maria, El

Adreça: C/ Major, 7

Descripció:
Edifici entre mitgeres format per planta baixa, pis i golfes.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Habitatge

Estil: Obra popular

Datació: Segles XVII - XVIII

Localització: Dins del nucli urbà del Pla de Santa Maria.

Descripció:

Edifici entre mitgeres de planta baixa, pis i golfes. La planta baixa, modificada, té al mig la porta d'accés, formada per carreus regulars, i una gran obertura rectangular a la dreta, que s'obre a un passatge interior. Al 1er pis hi ha 4 balcons poc sobressortints amb barana de ferro i portes rectangulars de grans dimensions. Les golfes, alineades amb els balcons, presenten petites obertures rectangulars. El ràfec és sobresortint i està format per teules. La façana presenta restes d'esgrafiats. L'obra és de maçoneria arrebossada.

Notes històriques:

La casa forma part d'un conjunt armònic d'edificis de característiques similars, emplaçats tots ells al llarg del carrer Major. Totes aquestes construccions es singularitzen de la resta de cases de la vila tant per la seva antiguitat (que ha estat impossible de precisar amb exactitud), com pel seu caràcter noble.

En l'actualitat, la casa ha estat internament dividida com a residència independent dels dos germans Milà.

Tipus: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme

Data disposició: 15/09/12005

Publicació: DOGC 21/12/2005

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Condicions de visita: Cal demanar autorització als propietaris

Ús i funció actual: Habitatge particular

Adreça: C/ Major, 7

Telèfon: 977 630 006 (Ajuntament)

Fax: 977 631 141 (Ajuntament)

Lloc web: http://www.elpladesantamaria.cat

Adreça electrònica: aj.pla@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.363268], [1.289695]