Edifici al carrer Major, 31

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Alt Camp

Municipi: Pla de Santa Maria, El

Adreça: C/ Major, 31

Descripció:
Aquest edifici presenta a la seva planta baixa dues portes d'accés. La de l'esquerra, més gran, té arc escarser, amb la data de 1907 a la llinda.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Residencial. Habitatge.

Estil: Historicisme

Datació: Segles XIX - XX

Localització: Dins el nucli urbà del Pla de Santa Maria

Descripció:

Edifici en cantonada amb el carrer Rubinat. L'estructura de la façana ha estat modificada en la seva part dreta. La planta baixa presenta dues portes d'accés. La de l'esquerra, més gran, té arc escarser, amb la data de 1907 a la llinda. En el primer pis hi ha 4 balcons dels 5 originals, amb obertures rectangulars resseguides per motllures decoratives acabades en un frontó triangular. En el 2on pis o golfes hi ha encara les 5 finestres originals rectangulars i resseguides d'una motllura simple. L'entaulament està format per una cornisa sostinguda per carteles i una barana correguda. L'edifici està arrebossat, i en la part original resten les delimitacions de carreus.

Notes històriques:

Les característiques arquitectòniques i decoratives de la casa responen als criteris constructius del segle XIX, tot i que les modificacions evidents que ha sofert , juntament amb la manca de documentació que hi faci referència, dificulten precisar la data de la seva construcció.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge particular

Adreça: C/ Major, 31

Telèfon: 977 630 006 (Ajuntament)

Fax: 977 631 141 (Ajuntament)

Lloc web: http://www.elpladesantamaria.cat

Adreça electrònica: aj.pla@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.363870], [1.289212]