Casa Manent

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Tarragonès

Municipi: Pobla de Mafumet, La

Adreça: C/ Verge de Lledó, 2

Descripció:
Aquest habitatge, que ocupa la cantonada del carrer de la Verge de Lledó, ha estat rehabilitat i reformat en dates recents. Tot i així encara conserva alguns elements originals, com alguns segments de mur amb reforç de carreus i l'arc de la porta.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Residencial. Habitatge.

Estil: Obra popular

Datació: Segles XV - XVI

Localització: Centre históric

Descripció:

Originalment la casa constava de planta baixa i pis, formada per tres crugies. Els murs originals són fets de maçoneria amb carreus reforçant els angles i emmarcant les obertures. A la planta baixa es conserva la porta original, definida per un arc de dovelles de mig punt, així com una petita porta, una finestra de llinda i dues finestres petites, integrades i reformades com a part del nou habitatge, de planta baixa i tres pisos d'alçada.

Notes històriques:

L'antiga casa Manent, dels Manent de Perafort, és actualment propietat dels Gavaldà. Segons la tradició popular la casa havia pertangut als moros i tenia en una de les portes de l'interior un escut d'armes. A la façana encara es conserva inscrita la data 1723, potser corresponent a alguna restauració.

Tipus: BCIL

Disposició: Pla d'ordenació urbanística municipal

Data disposició: 12/03/2009

Publicació: 25/06/2009

Titularitat: privada

Estat de conservació: Regular

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge

Adreça: C/ Verge de Lledó, 2

Telèfon: 977 840 260 / 977 840 052 Ajuntament

Fax: 977 840 207 Ajuntament

Lloc web: http://www.poblamafumet.cat/

Adreça electrònica: aj.poblamafumet@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.187647], [1.210470]