Ca Folqué

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Terra Alta

Municipi: Pobla de Massaluca, La

Adreça: C/ Major, 9-11

Descripció:
Ca Folqué és un habitatge senyorial que presenta tres plantes d'alçada. Destaca la porta d'accés d'arc de mig punt de grans dovelles amb impostes. A sobre s'observa l'any 1608, gravat.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Residencial. Habitatge.

Estil: Renaixement. Obra popular.

Datació: 1680

Localització: Nucli urbà

Descripció:

Ca Folqué, antigament era un únic habitatge que en l'actualitat s'ha transformat en dos. L'edifici presenta tres plantes d'alçada. La planta baixa s'utilitza com a magatzem, la primera planta és l'habitatge i la planta superior són les golfes. La façana principal està construïda amb carreus. Ens mostra una porta d'accés de mig punt de grans dovelles amb impostes i dues finestres als costats. A sobre la porta hi ha gravada la data 1608. Les tres plantes estan delimitades per una cornisa motllurada. Al primer pis s'observen tres obertures, dues de les quals s'han transformat en balcons, i tenen els brancals motllurats i la fusta treballada als porticons. Les golfes són una galeria correguda de finestres d'arc de mig punt i impostes entre les obertures. La façana posterior, és més actual i està bastida de paredat i totxo. La coberta és de teula àrab a dues aigües i el ràfec és de lloses de pedra motllurada.

 

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge

Adreça: C/ Major, 9-11

Telèfon: 977 439 754 Ajuntament

Fax: 977 439 925 Ajuntament

Lloc web: http://www.poblamassaluca.altanet.org

Adreça electrònica: cdomenech@poblamassaluca.altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.180397], [0.353440]