Cal Chico

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Terra Alta

Municipi: Pobla de Massaluca, La

Adreça: C/Major, 23

Descripció:
Cal Chico és un edifici que presenta planta baixa, dos pisos i golfes, de simetria en balcons i obertures en el que destaquen la forma el¿líptica de les finestres i dues creus templeres esculpides sobre la porta.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Residencial. Habitatge.

Estil: Obra popular.

Datació: Segle XVIII-XIX

Localització: Nucli urbà

Descripció:

Cal Chico és un habitatge que presenta planta baixa, dos pisos i golfes. Les plantes estan delimitades per cornises de pedra, excepte les golfes. L'estructura de la façana és regular, simètrica.  La porta d'accés es situa al mig de la façana de la planta baixa. A sobre de la porta s'observa un escut. Els pisos superiors ens mostren tres balcons a cada planta amb lloses i marcs de pedra. Les finestres de les golfes són centrades sobre els balcons, i presenten forma el·líptica, sense cap sistema de tancament. Sota la llosa del balcó de sobre la porta s'observen esculpides dues creus templeres. Els murs de la construcció estan realitzats amb carreus irregulars a la planta baixa i paredat als pisos superiors.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Habitatge.

Observacions:

Per la seva situació, a prop de l'església, i per les dues creus templeres de sobre la porta, es creu que antigament aquí es localitzava un habitatge més antic.

 

Adreça: C/Major, 23

Telèfon: 977 439 754 Ajuntament

Fax: 977 439 925 Ajuntament

Lloc web: http://www.poblamassaluca.altanet.org

Adreça electrònica: cdomenech@poblamassaluca.altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.180476], [0.353295]