Castell de Montornès

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Castells

Comarca: Tarragonès

Municipi: Pobla de Montornès, La

Adreça: Camí de l'Ermita

Descripció:
El castell de Montornès, incialment coneguda com Puigperdiguers, és una construcció documentada ja a finals del segle XI de la qua resten molt pocs vestigis, al conegut turó de l'Ermita de la Mare de Déu.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Militar. Castell

Estil: Romànic

Datació: Segle XI

Localització: Al turó de l'Ermita de la Mare de Déu de Montornès

Descripció:

El castell de Montornès es va bastir sobre un promontori rocallós dels afores de l'actual poble, a sud-oest del centre urbà, a redós del qual es va desenvolupar l'antic poble. Del castell encara es conserva part del perímetre emmurallat, fet amb paredat i reforç de carreus de soldó en els angles, així com una torre quadrada en un dels angles. Tenim notícies de la seva existència ja en un document del 1099, i va quedar abandonat durant el segle XIX.

Notes històriques:

L'origen de la Pobla de Montornès el trobem en la reconquesta feudal d'aquest sector del Camp de Tarragona. La primera evidència data del 1066, quan els Comtes de Barcelona donen el terme i la senyoria a Ramon de Transunyer. El 1099 ja estava construït el castell, i a partir del 1173 el castell i després tot el terme passen a mans del monestir de Santes Creus.

La carta de població del poble és del 1259, però el monestir va mantenir la senyoria de Montornès almenys fins el segle XVIII, quan comencen a vendre les propietats. Aquest procés va finalitzar radicalment amb la desamortizació de Mendizábal del 1835, quan el monestir perdé definitivament tota la seva influència.

Durant el segle XIX el castell va ser abandonat, i va quedar destruït durant les guerres carlines.

Tipus: BCIN, Monument històric

Disposició: Decret

Data disposició: 22/04/1949

Publicació: BOE. 05/05/1949

Titularitat: publica

Estat de conservació: Ruïnós

Bibliografia:

MORAN i CLANXET, J. 1983: Guia de la Pobla de Montornès, Tarragona, Institut d'Estudis Tarraconenses Ramon Berenguer IV.

Accés: Fàcil

Condicions de visita: Lliure

Ús i funció actual: Públic

Adreça: Camí de l'Ermita

Telèfon: 977 648 012 (Ajuntament de la Pobla de Montornès)

Fax: 977 648 165 (Ajuntament de la Pobla de Montornès)

Lloc web: http://www.pmontornes.altanet.org/

Adreça electrònica: aj.pmontornes@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.171105], [1.403566]