Mas Boada

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Masos

Comarca: Tarragonès

Municipi: Pobla de Montornès, La

Adreça: Camí de la Nou

Descripció:
Masia documentada des de l'any 1531. La seva proximitat al castell de Montornès, propietat del monestir de Santes Creus, fa pensar que podia ser una residència temporera dels monjos.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Masia

Estil: Gòtic

Datació: Segles XVI-XVIII

Descripció:

Mas Boada és la Masia més important del terme. L'edifici del mas és de planta baixa i dos pisos, i també compta amb un pati cercat. Els murs presenten espitlleres de guaita, i entre les construccions que tenia hi havia un forn de pa de notables proporcions. També hi havia un Via Crucis fet en creus tallades, i seguint un camí interior de la finca. Aquestes dades, junt amb la pertinença d'aquest feu al monestir de Santes Creus, fan pensar que el mas també hi formés part de les propietats monacals.

Entre els elements arquitectònics conservats cal destacar una de les finestres, d'estil gòtic i magníficia factura, definida per un arc conopial i datada en el segle XVI, situada sobre la porta principal, fet amb un arc de mig punt.

Notes històriques:

La data més antiga de què tenim referències del mas la trobem al Llibre de la Cort, del 1531. El 1698 va ser adquirit per Bernat Martí, d'Altafulla, que, en morir sense fills, originà un plet successori que va durar molts anys. Durant el segle XVIII s'hi van realitzar diverses reformes, com ara la del camí el 1718, i les ampliacions del 1744 i 1776.

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Masia

Adreça: Camí de la Nou

Telèfon: 977 648 012 (Ajuntament de la Pobla de Montornès)

Fax: 977 648 165 (Ajuntament de la Pobla de Montornès)

Lloc web: http://www.pmontornes.altanet.org/

Adreça electrònica: aj.pmontornes@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.175591], [1.389417]