Mas Soler

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Masos

Comarca: Tarragonès

Municipi: Pobla de Montornès, La

Adreça: Urbanització Castell de Montornès

Descripció:
El mas de Soler és una gran construcció originària d'inicis del segle XVI, que destaca per estar construïda a costat i costat d'una torre de guaita, que és l'element que sobresurt i més destaca de la façana.

Tipus monument: Civil. Masia

Estil: Obra popular

Datació: Segles XVII-XIX

Localització: Urbanització Castell de Montornès

Descripció:

Aquest mas és el nucli de l'actual urbanització "El Castell de Montornès". L'edifici està estructurat entorn una gran torre visible a la façana, que té el pis del terrat rematat per una tanca corba a mode de coronament, i dos matacans de secció circular a ambdós costats. S'hi accedeix per un portal de mig punt, que secciona aparentment part del costat esquerre de la torre, i a costat i costat es desenvolupa el cos principal del mas, que consta de planta baixa i dos pisos superiors. A més, als costats d'aquest edifici principal s'hi annexen dependències de menor alçada.

A la porta interior del pati es pot veure la data de "1797", evidenciant una de les reformes del mas, que en conjunt ha estat molt modificat. Un dels darrers elements que se li va afegir és un torricó amb dues garites de guàrdia, en el segle XIX.

Notes històriques:

Documentat el 1616, té una torre de guaita del segle XIX i una inscripció amb la data 1797.

Tipus: BCIN, Monument històric

Disposició: Decret

Data disposició: 22/04/1949

Publicació: BOE. 05/05/1949

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Adreça: Urbanització Castell de Montornès

Telèfon: 977 648 012 (Ajuntament de la Pobla de Montornès)

Fax: 977 648 165 (Ajuntament de la Pobla de Montornès)

Lloc web: http://www.pmontornes.altanet.org/

Adreça electrònica: aj.pmontornes@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.187923], [1.407370]