Centre Històric de Poboleda

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres històrics

Comarca: Priorat

Municipi: Poboleda

Adreça: Plaça de l'Església i voltants

Descripció:
El topònim del nom deriva, com el de Poblet, del llatí i significa bosc de pollancres o albers. Aquesta població va ser la primera on s'assentà la comunitat de cartoixants a finals del segle XII fins que l'any 1203 es traslladren al lloc d'Escaladei.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Conjunt històric

Estil: Obra popular

Datació: Segles XIII-XX

Localització: Es troba al sector nord-est del centre de la comarca, situat al vessant sud del Montsant i travessat pel riu Siurana

Descripció:

El nucli antic de Poboleda presenta una forma allargada, articulada al voltant de l'església i bàsicament a banda i banda del carrer Major que puja perpendicular des del Pla de l'Església fins a la carretera T-702. Les tipologies dels edificis són molt variades. Normalment són cases unifamiliars dividides en planta baixa, un o dos pisos i golfes, construïdes de paredat i coberta feta de teula àrab a doble vessant.

Notes històriques:

L'origen de Poboleda l'hem de situar a partir de la donació feta per Arbert de Castellvel el 1163, qui el 1151 havia estat nomenat castlà, d'unes terres a favor de Ramon de Vallbona i altres ermitans. En un document del 1173 Gombau de Talarn donà a Déu, a santa Maria i a tots els sants, a través de Ramon de Vallbona, el lloc de Poboleda, on estava assentada la comunitat monàstica que donà lloc a Escaladei. Un cop traslladats, Poboleda restà com una granja agrícola. Ja el 1270 el prior Bernat de Déu atorgà carta de població a favor dels habitants del lloc per habitar-lo i conrear-lo.

Ja el 1349 es creà la vicaria perpètua de Poboleda, si bé no es conserva cap resta de l'església romànica.

Es conserven diversos casals destacats dels segles XVIII i XIX.

Ja en el segle XIX, durant la Guerra del Francès, la vila fou ocupada per l'exèrcit napoleònic l'any 1810. El 1822 fou objecte de saqueig durant els enfrontaments entre liberals i reialistes, i el 1868, durant la Revolució de Setembre, es cremà una part de l'arxiu municipal.

Cal destacar que, al llarg de la seva història, i donat el seu origen monacal, la vila ha tingut diverses confrontacions jurisdiccionals amb la cartoixa d'Escaladei, sobretot pel monopoli que aquesta exercia sobre els molins.

Tipus: BCIL

Disposició: Aprovació definitiva comissió urbanisme

Data disposició: 13/10/1982

Publicació: DOGC 15/12/1982

Titularitat: altres

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Espais de comunicació

Adreça: Plaça de l'Església i voltants

Telèfon: 977 827 097

Fax: 977 827 036

Lloc web: http://www.poboleda.org/

Adreça electrònica: aj.poboleda@poboleda.cat

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.233499], [0.845114]