Ca Cagall o Pallissa de la Creu

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Masos

Comarca: Alt Camp

Municipi: Pont d'Armentera, El

Adreça: Al nord-oest del nucli urbà del Pont d'Armentera, per la carretera TV-2141

Descripció:
Masia formada per un habitatge i una capella annexa d'estructura romànica.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Masia i capella.

Estil: Obra popular.

Localització: Al nord-oest del nucli urbà del Pont d'Armentera.

Descripció:

La masia de Cal Cagall és formada per un habitatge i per una capella annexa d'estructura romànica dedicada a Sant Joan. L'habitatge és de planta irregular i presenta cobertes a un i dos vessants, de teula. A la façana principal hi ha una balcó de fusta, afegit posteriorment. En general les obertures són allindades.

La capella és d'una sola nau, té absis semicircular amb dues obertures, atri als peus i coberta de teula a dos vessants. La façana presenta una porta amb llinda i brancals de pedra (actualment tapiada), una obertura circular damunt la porta (òcul), i coronament amb campanar de paret. Té dos contraforts a la banda esquerra i un cos afegit a la dreta. Tot i que l'estat de conservació actual del conjunt és bo, ja que ha experimentat en els darrers temps obres de reforma i condicionament, l'abandó ha començat a afectar l'interior de l'habitatge.

Tipus: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local.

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme.

Data disposició: 02/02/2006

Publicació: DOGC 08/05/2006

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo.

Bibliografia:

Inventari d'esglésies. Barcelona: Arxiu Gavín, 1980.

Gran Geografia Comarcal de Catalunya. Barcelona: Fund. Enciclopèdia Catalana, 1982.

Accés: Fàcil.

Ús i funció actual: Habitatge.

Adreça: Al nord-oest del nucli urbà del Pont d'Armentera, per la carretera TV-2141

Telèfon: 977 638 203 (Ajuntament)

Fax: 977 638 393 (Ajuntament)

Lloc web: http://www.pontdarmentera.altanet.org

Adreça electrònica: aj.pontdarmentera@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.396269], [1.354576]