Cal Silé

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Cases singulars

Comarca: Alt Camp

Municipi: Pont d'Armentera, El

Adreça: C/ del Doctor Bedós, 3

Descripció:
Edifici entre mitgeres situat dins del casc urbà del Pont d'Armentera.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Residencial. Habitatge.

Datació: 1914

Localització: Dins del nucli urbà del Pont d'Armentera.

Descripció:

Cal Silé és un edifici entre mitgeres, que fa xamfrà entre els carrers Hospital i Major del Pont d'Armentera. Les façanes que donen a la plaça del Doctor Bedós i als carrers esmentats mostren una organització de la construcció en planta baixa, pis i terrat, amb barana de terra cuita, amb obertures amb llinda i balcó corregut que s'estén per les tres façanes. Els elements decoratius són d'una gran sobrietat. La major part del mur és arrebossat i pintat amb imitació de carreus. La façana posterior dóna a una riera situada a un nivell inferior.

Notes històriques:

Edidici construït el 1914.

Tipus: BCIL.

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme.

Data disposició: 02/02/2006

Publicació: DOGC 08/05/2006

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo.

Accés: Fácil.

Ús i funció actual: Habitatge

Adreça: C/ del Doctor Bedós, 3

Telèfon: 977 638 203 (Ajuntament)

Fax: 977 638 393 (Ajuntament)

Lloc web: http://www.pontdarmentera.altanet.org

Adreça electrònica: aj.pontdarmentera@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.382996], [1.363524]