Església de Sant Llorenç de Selmella

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres religiosos, Esglésies

Municipi: Pont d'Armentera, El

Adreça: Nucli urbà de Selmella.

Descripció:
Església parroquial situada dins del nucli de Selmella, ara despoblat.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Religiós. Església parroquial.

Estil: Romànic - Gòtic.

Datació: Segle XII.

Localització: Des del Pont de l'Armentera un cartell indica una desviació a Selmella. Es puja per una estreta carretera de muntanya asfaltada, a uns 4,7 km trobem una desviació que a uns 3 km ens deixa a nucli de Selmella

Descripció:

Es tracta d'un edifici de planta trapezoïdal, d'una sola nau, coberta amb volta de canó i amb un absis també trapezoïdal.  La volta de l'absis té un petit desnivell respecte a la de la nau, desnivell que també es dóna en el paviment, salvat per dos esglaons.  Els murs de la nau són resseguits a banba i banda per arcs formers apuntats de pedra ben treballada que foren construïts amb posterioritat a la nau romànica.

La porta d'accés, de mig punt, és al mur sud, i al seu costat, a l'angle sud-oest de la nau, s'alça el campanar de planta quadrada situat sobre el mur de la nau i amb un sortint de la línia de façana.

Al costat sud de la nau i a l'exterior hi ha dos contraforts molt posteriors construïts per contrarestar el desplom del mur de la nau en aquest indret.

Al costat nord s'obre una capella lateral que sobresurt de la planta original de la nau, coberta amb una volta d'aresta, mig enderrocada.  Al mateix costat i davant del presbiteri se situa la sagristia, també molt enderrocada.

L'edifici té dues finestres de doble esqueixada, una oberta al centre de l'absis i una altra en el mur de ponent.

Els murs exteriors són fets de maçoneria de pedra petita, actualment recoberta amb arrebossats molt deteriorats. A l'interior la pedra és escairada i molt regular, tant a les voltes com als murs i arcs laterals.

L'estructura general de l'edifici, les seves dimensions i el sistema constructiu, no es diferencia de les altres esglésies rurals de la zona construïdes en el segle XII.

Notes històriques:

Gairebé no es coneixen referències històriques sobre aquesta església.  El lloc fou repoblat a la segona meitat del segle X i el seu castell fou assetjat i pres per les tropes d'Almansor l'any 985.

Malgrat l'antiguitat del poblament, les notícies històriques de l'església de Sant Llorenç són, ara per ara, molt minses, ja que fou una església sufragània de Santa Maria de Querol.  Almenys així consta a mitjan del segle XVIII.

Les darreres notícies de les que disposem són aquelles que ens informen que l'església fou desacralitzada el 9 de desembre de l'any 2008.  

Tipus: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local.

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme.

Data disposició: 02/02/2006

Publicació: DOGC 08/05/2006

Titularitat: publica

Estat de conservació: Dolent.

Bibliografia:

Salmella, un pueblo que nunca existió. Diario Español de Tarragona. Tarragona: 1980. 25 gener.

Els castells catalans, Barcelona: Rafael Dalmau, 1971.

Gran Geografia Comarcal de Catalunya. Barcelona: Fund. Enciclopèdia Catalana, 1982.

Inventari d'esglésies,  Barcelona: Arxiu Gavin, 1980.

Catalunya romànica. Vol XXI.  Barcelona:  Fund. Enciclopèdia Catalana, 1995.

Accés: Fàcil.

Condicions de visita: A l'aire lliure.

Ús i funció actual: Desús.

Adreça: Nucli urbà de Selmella.

Telèfon: 977 638 203 (Ajuntament)

Fax: 977 638 393 (Ajuntament)

Lloc web: http://www.pontdarmentera.altanet.org

Adreça electrònica: aj.pontdarmentera@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.911262], [1.335944]