Església Parroquial de Santa Maria Magdalena

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres religiosos, Esglésies

Municipi: Pont d'Armentera, El

Adreça: Plaça de l'Església, 17

Descripció:
El temple és una construcció de planta rectangular de tres naus, amb volta de canó apuntat, a la nau central, i de creueria a les laterals.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Religiós. Església.

Estil: Barroc. Gòtic tardà.

Datació: Segle XVII.

Localització: Dins del nucli urbà del Pont d'Armentera.

Descripció:

L'església parroquial de Santa Magdalena es troba situada al nucli antic del Pont d'Armentera. És un edifici cobert a doble vessant, de planta rectangular de tres naus, la central amb volta de canó apuntat i de creueria les laterals. La porta d'accés es troba situada en una façana lateral. És formada per un arc de mig punt amb dovelles i motllura exterior, imposta i brancals. Tot el conjunt és de pedra. El campanar és situat a la capçalera de l'església, al costat de l'Epístola, i és una torre de base quadrada, amb obertures d'arc de mig punt. És de pedra i paredat, amb barana de maó. El cor es troba als peus de l'edifici.

Notes històriques:

L'edifici va ser construït durant el segle XVII damunt una construcció anterior, d'estil romànic, que apareix documentada el segle XIV. L'any 1343 l'arquebisbe Arnau Sescomes va convertir en parròquia la capella de Santa Magdalena, que fins aquest moment depenia de l'església de Querol. Conserva un interessant retaule barroc d'inicis del segle XVIII.

Tipus: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local.

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme.

Data disposició: 02/02/2006

Publicació: DOGC 08/05/2006

Titularitat: privada

Estat de conservació: Bo.

Bibliografia:

La parroquia de Pont d'Armentera. Diario Español de Tarragona. Tarragona: 1981. 22 agost.

AA.DD. Geografia Comarcal de Catalunya, Barcelona: Catalanes, 1980.

Gran Geografia Comarcal de Catalunya. Barcelona: Fund. Enciclopèdia Catalana, 1982.

Inventari d'esglésies. Barcelona: Arxiu Gavin, 1980.

Accés: Fàcil.

Ús i funció actual: Culte. Parròquia.

Adreça: Plaça de l'Església, 17

Telèfon: 977 638 260

Lloc web: http://www.pontdarmentera.altanet.org/

Adreça electrònica: aj.pontdarmentera@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.383750], [1.362553]