Nucli històric del Pont d'Armentera

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Centres històrics

Comarca: Alt Camp

Municipi: Pont d'Armentera, El

Adreça: Centre urbà

Descripció:
Conjunt de la vila closa medieval del Pont d'Armentera.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Conjunt històric.

Estil: Gòtic.

Localització: Tot el casc antic.

Descripció:

L'estructura dels carrers segueix encara en part la de l'antiga vila closa medieval.  El creixement que va experimentar el Pont al llarg de la baixa edat mitjana va possibilitar la construcció de nous barris fora de les muralles, que eren coneguts amb el nom de Viles noves.  Destaquen el Raval Vell, el Raval Nou, el Raval dels Estenedors (que al·ludeix probablement a l'antiga activitat dels paraires). A l'altre costat del Gaià hi ha el barri de la Planeta, que pertangué administrativament fins a la meitat dels anys setanta al municipi d'Aiguamúrcia.

Destaca  l'arcada del carrer de la vila closa. Aquest arc es troba situat al centre del nucli, concretament al carrer Vila-closa. És apuntat i format per dovelles gairebé regulars. Ha quedat una mica tapat per una construcció posterior sostinguda per bigues de fusta.

Notes històriques:

La primera notícia documental sobre el Pont es troba a la Carta de Població de Cabra, datada l'any 980. La repoblació, pròpiament dita, no tingué lloc fins a mitjans segle XI.

Durant els primers temps, el Pont formà part del terme del castell de Querol, cedit a Guerau Alemany de Cervelló l'any 1112, per Ramon Berenguer III. L'any 1229, Ramon Alemany de Cervelló, que va morir durant la conquesta de Mallorca, deixà en testament alguns dels drets que tenia sobre la vila del Pont al Monestir de Santes Creus per ajudar amb les seves rendes a l'Hospital de Sant Pere, que ell mateix havia fundat a les portes del Monestir.

Els últims drets que la família Cervelló tenia encara damunt de la població foren venuts al Monestir, l'any 1475, per posar fi a les contínues disputes que els enfrontaven pel domini del poble.
Durant el segle XIV, el Pont experimentà un notable creixement demogràfic i econòmic, motivat sobretot per la consolidació d'una naixent indústria tèxtil, que es troba ja esmentada al segle XIII. El 1346, a petició de l'Abat de Santes Creus, se li concedeix a perpetuïtat, el privilegi de celebrar mercat tots els dissabtes. També durant aquest segle, la capella de Santa Magdalena, fins aleshores depenent de Querol, es converteix en parròquia.

El procés d'industrialització de la vila anà en augment durant els segles posteriors. L'agricultura, amb bones collites sobretot de cànem, col·laborava en aquest fort creixement econòmic.
L'any 1782, el comte de Floridablanca autoritzà l'arquebisbe Satinyán a utilitzar de nou l'antic aqüeducte romà que es trobava en força bon estat, si així ho creia convenient.

Segons explica la tradició, l'any 1809 la població fou atacada pels francesos i salvada miraculosament per la protecció del Sant Crist, que féu confondre uns teixits posats a assecar al sol amb un poderós exèrcit. Els francesos fugiren sense atacar. Una altra versió sobre la devoció al Sant Crist l'atribueix a la protecció contra les pestes.

L'any 1842, el Pont, juntament amb Selmella, assoleix la seva màxima xifra demogràfica, amb 1.469 habitants. A partir d'aquell moment, el descens és continu i el procés de despoblació es manté al llarg de tot aquest segle i fins ara.

Tipus: BCIL, Bé Cultural d'Interès Local.

Disposició: Aprovació definitiva Comissió d'Urbanisme.

Data disposició: 02/02/2006

Publicació: DOGC 08/05/2006

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bó.

Accés: Fàcil.

Condicions de visita: A l'aire lliure.

Ús i funció actual: Casc urbà.

Adreça: Centre urbà

Telèfon: 977 638 203 (Ajuntament)

Fax: 977 638 393 (Ajuntament)

Lloc web: http://www.pontdarmentera.altanet.org

Adreça electrònica: aj.pontdarmentera@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.383005], [1.362836]