Castell de Porrera

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Castells

Comarca: Priorat

Municipi: Porrera

Adreça: Part alta de la vila.

Descripció:
El castell és totalment desaparegut. Només un barri i un carrer reben el nom "del Castell", és el record que en ha quedat de la construcció.

Tipus monument: Militar. Castell.

Localització: Estava situat a la part alta del poble.

Descripció:

El castell està totalment desaparegut. Un barri i un carrer d'aquesta població, s'anomenen del Castell. Situats a la part alta del poble, és el que en resta d'aquesta edificació.

Notes històriques:

El 4 d'abril de 1263 el convent de Garraf traspassà els seus drets al d'Escaladei.qui posseïa els delmes, les primícies i la jurisdicció. Durant la guerra de Successió el poble optà pels austriacistes, que a les acaballes de la guerra infligiren vora Porrera una important derrota als borbònics. Diversos homes del poble seguiren després al Carrasclet en la seva activitat guerrillera de resistència.
El 1718, possiblement per aquests motius, l'Audiència féu esventrar la muralla, junt amb la qual degué desaparèixer el castell de Porrera, que només ha deixat com a record el nom de l'era del Castell a la toponímia.

Tipus: BCIN, monument històric.

Disposició: Decret

Data disposició: 22/04/1949

Publicació: BOE 05/05/1949

Titularitat: publica

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: En desús.

Adreça: Part alta de la vila.

Telèfon: 977 828 003 Ajuntament

Fax: 977 820 029 Ajuntament

Lloc web: http://www.porrera.org/

Adreça electrònica: aj.porrera@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.189094], [0.856384]