Safareigs, rentadors

Tipus de recurs: Monuments i llocs d'interès, Safareigs

Comarca: Priorat

Municipi: Porrera

Adreça: Camí de la Garranxa

Descripció:
L'edifici d'una sola planta rectangular consta de quatre safareigs de diferents mides, dos dels quals encara són en ús.

Galeria d'imatges:

   

Tipus monument: Civil. Safareigs.

Estil: Eclecticisme

Datació: Inicis segle XX

Localització: Aquests safareigs es troben al costat del riu, a la sortida del poble.

Descripció:

Els safareigs són un edifici d'una sola planta rectangular, construïts d'obra i maçoneria arrebossada i pintats. La coberta és de fibrociment a dos aigües. Interiorment trobem una nau, oberta pel costat de sud, on hi ha les reixes de ferro forjat. A l'interior hi ha quatre safareigs de diferents bastits de ciment. Dels quatre safareig, dos encara són en ús. Els rentadors queden tancats amb unes reixes.

Notes històriques:

Malgrat no ser datada, la construcció pot situar-se a les darreries del s. XIX i és d'una certa qualitat formal. Amb tota seguretat es va modificar la coberta, que inicialment seria de teula. Encara que no és massa utilitzada, es troba en bon estat.

Titularitat: publica

Estat de conservació: Bo

Accés: Fàcil

Ús i funció actual: Safareig, rentadors.

Adreça: Camí de la Garranxa

Telèfon: 977 828 003 Ajuntament

Fax: 977 820 029 Ajuntament

Lloc web: http://www.porrera.org/

Adreça electrònica: aj.porrera@altanet.org

Coordenades Geogràfiques G.G. (x,y): [41.188469], [0.858505]